PWA wordt Wijk-werken

Wat is wijk-werken en de overgangsregeling voor de huidige PWA-werknemer?

De Vlaamse regering wil langdurig werklozen activeren door hen tijdelijke werkervaring aan te bieden op lokaal niveau.
Vanaf 1 januari 2018 wordt in Vlaanderen het PWA omgevormd tot Wijk-werken.


Wat is PWA?

PWA staat voor Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap. Het geeft langdurig werklozen die weinig kans maken op een 'gewone' job, de mogelijkheid om een aantal uren per week zinvol bezig te zijn. Zo blijven zij betrokken in de maatschappij en zijn ze een meerwaarde voor scholen, gemeenten of mensen uit de buurt. Tegelijk verdienen zij een centje bij: zij krijgen per gewerkt uur 4,10 euro bovenop hun werkloosheidsuitkering of leefloon.

PWA in Vlaanderen wordt Wijk-werken vanaf 2018

Door de 6e staatshervorming is het PWA een gewestelijke bevoegdheid geworden. De Vlaamse regering maakt van het PWA een 'activeringsinstrument' dat vanaf januari 2018 'wijk-werken' heet. Zij ziet het wijk-werken als een eerste kleine stap in een traject naar werk: werkzoekenden doen, via het wijk-werken, werkervaring op gedurende 6 maanden (1 keer verlengbaar met 6 maanden). In de huidige PWA kon dit onbeperkt in de tijd. Nu is het de bedoeling dat de werkzoekende, na de periode van wijk-werken, verdere stappen zet richting werk.

Wat is Wijk-werken?

Wijk-werken is ongeveer hetzelfde als PWA maar het doel en de voorwaarden verschillen:

 • Je voert enkele uren per week klusjes uit bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf.
 • Je wijk-werkt maximum 60 uur per maand en 630 uur per jaar gedurende maximum 12 maand. Daarna verwacht VDAB dat je een volgende stap zet in je traject naar werk. 

Wat zijn de voorwaarden? 

 • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of je hebt recht op een leefloon.
 • Je voelt je nog niet klaar voor een job in het gewone arbeidscircuit en je wil je vaardigheden bijschaven.
 • Je kan zelfstandig werken.

Wat zijn mijn rechten als wijk-werker? 

 • Je krijgt een wijk-werkcheque van 4,10 euro per gepresteerd wijk-werk-uur.
 • Je verplaatsing wordt vergoed (0,15 euro per afgelegde km) als ze heen en terug minstens 10 km is. 
 • Je bent verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen arbeidsongevallen.

Wat zijn mijn plichten als wijk-werker?

 • Als werkzoekende ingeschreven bij VDAB moet je beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Dus actief naar werk zoeken en de afspraken met je VDAB-begeleider nakomen. Je VDAB-begeleider nodigt je om de zes maanden uit om te bekijken of je klaar bent voor een volgende stap in je traject naar werk.
 • Als leefloongerechtigde moet je ingaan op alle uitnodigingen van je OCMW-begeleider. Deze nodigt je om de zes maanden uit om te bekijken of je klaar bent voor een volgende stap.
 • Je brengt elke maand je prestatieformulier en de wijk-werk-cheques binnen in je wijk-werkkantoor. Je wijk-werkbemiddelaar bespreekt met je hoe het wijk-werken verloopt en geeft je een nieuw prestatieformulier mee.

Hoe en wanneer kan ik starten als wijk-werker?

 • Als werkzoekende ingeschreven bij VDAB of als leefloongerechtigde, contacteer je het VDAB-kantoor in jouw buurt of het OCMW dat jouw leefloon uitbetaalt.
 • Je VDAB- of OCMW-begeleider bekijkt of wijk-werken de beste stap is in je  traject naar werk.
  Als dit zo is, maakt hij met jou afspraken die hij noteert in een afsprakenblad en brengt het wijk-werkkantoor in jouw buurt op de hoogte.
 • Het wijk-werkkantoor nodigt je vervolgens uit voor een gesprek.

Wat gebeurt er met wie nu al PWA-werk doet?

De VDAB gaat bij elke huidige PWA-werknemer na welke stappen nodig zijn (stages, beroepsopleiding, werkervaringsstage,…) om later te kunnen doorstromen naar werk.
Enkel de huidige PWA-werknemers voor wie doorstroom naar werk onmogelijk blijkt, kunnen in het stelsel Wijk-werken blijven tot hun pensioen.
De VDAB nodigt jou wel om de zes maanden uit om na te gaan of er geen nieuwe stappen kunnen gezet worden.

De VDAB nodigt sinds oktober 2017 PWA-werknemers uit voor een infosessie in groep. Op het einde van de infosessie kan je kiezen: Wijk-werken, begeleiding VDAB of geen van beiden. Onmiddellijk na de infosessie volgt een gesprek met een VDAB-begeleider, die de afspraken noteert in het afsprakenblad. Dit is dus niet vrijblijvend! Als PWA-werknemer moet je verplicht aanwezig zijn.Kom je zonder goede reden niet naar de infosessie van VDAB, of voer je de afspraken met VDAB niet uit, dan geeft men dit door aan de VDAB-controledienst en kan een sanctie volgen. 

Ik ben PWA-werknemer en ik wil wijk-werken

Wat moet ik weten?

 • Je mag in principe maximaal 12 maanden wijk-werken.
  Dit maximum geldt niet als je als PWA-werknemer, tijdens het gesprek met VDAB aangaf dat je wil wijk-werken.
 • Je mag maximaal 60 uur per maand en 630 uur per jaar wijk-werken.
  Je moet zelf in het oog houden dat je daar niet boven gaat.
  Werk je meer, dan betaalt men de cheques voor deze extra uren niet uit.
 • Als je een PWA-vrijstelling hebt mag je die vrijstelling behouden als je wijk-werkt.

Wat moet ik doen? 

 • Ga in januari 2018 naar het wijk-werkkantoor in je buurt om je wijk-werkovereenkomst te ondertekenen.
  VDAB publiceert de komende maanden de contactgegevens van de wijk-werkkantoren op https://www.vdab.be/wijk-werken
 • Na de ondertekening van je wijk-werkovereenkomst, kan je wijk-werken. Eventueel zelfs bij je huidige PWA-gebruiker(s) als die ook overgestapt is/zijn naar Wijk-werken. 
  Opgepast: de PWA-cheques zijn vanaf 1 januari 2018 niet meer geldig. De persoon bij wie je wijk-werkt, moet je vergoeden met wijk-werk-cheques.

Het ABVV staat aan jouw kant!

ABVV-werklozenwerking organiseert collectieve infosessies over de hervorming van het PWA.
Deze infosessies zijn uiteraard niet verplicht, wel nuttig!
Je krijgt meer gedetailleerde informatie over het wijk-werken én onze syndicale aandachtpunten en tips. 
Je kan er vrij discussiëren en je leert uit de ervaringen van andere PWA-werknemers. Samen sterker!
Waar en wanneer? Zie onderaan bij 'Agenda'.

Uitnodiging ontvangen voor de infosessie van VDAB?
Neem snel contact op met de ABVV-Loopbaanconsulent in jouw regio.
De ABVV-loopbaanconsulent bekijkt samen met jou welke keuze je best maakt en wat hiervan de gevolgen zijn. 

ABVV Regio Antwerpen: Tel. 03 220 66 44 
Loopbaanconsulent.antwerpen@abvv.be
ABVV Limburg: Tel. 011 28 71 51 
Loopbaanconsulent.limburg@abvv.be
ABVV Mechelen + Kempen: Tel. 015 29 90 25  loopbaanconsulent.mechelenkempen@abvv.be
ABVV Vlaams-Brabant: Tel. 016 28 41 47 Loopbaanconsulent.vlaamsbrabant@abvv.be
ABVV Oost-Vlaanderen: Tel. 09 265 52 13  loopbaanconsulent.oostvlaanderen@abvv.be
 ABVV West-Vlaanderen: Tel. 0478 87 02 57 (Zuid), Tel. 0473 22 30 44 (Noord) Loopbaanconsulent.westvlaanderen@abvv.be

Agenda

maandag 12/03/2018 14u00 Ons Huis, Vrijdagmarkt 9 Gent Werkzoekenden
dinsdag 13/03/2018 14u00 ABVV Gebouw, Dijkstraat 59 Dendermonde Werkzoekenden
woensdag 14/03/2018 14u00 ABVV gebouw, Stationstraat 21 Ronse Werkzoekenden
donderdag 15/03/2018 14u00 Volkshuis, Vermorgenstraat 9 Sint-Niklaas Werkzoekenden
vrijdag 16/03/2018 14u00 ABVV gebouw, Houtmarkt 1 Aalst Werkzoekenden

Contact

 • Hilde Dumortier - Coördinator Vorming voor werklozen - 02 289 01 91
 • Mark Pauwels - Coördinator IPW regio Gent - Meetjesland - 09 265 52 63

Gratis voor ABVV-leden
Nog geen lid? Word het dan snel!

 •  Toegang tot al onze dienstverlening
 •  Op de bres voor jouw rechten
 •  Gratis cursussen
 •  ...

Zoek op trefwoord

activering controle PWA VDAB werkloosheid Werklozenwerking