Ons Huis in Gent Anders Bekeken, aan tafel

Zaterdag 23 februari 2019

We spreken af in Ons Huis op de Vrijdagmarkt in Gent voor een Ontbijt met een Verhaal.


Wat krijg je te zien?

Bij een kopje eerlijke koffie en een lekker ontbijt, ga je in gesprek met een delegee over het verleden en de toekomst van onze vakbond. Daarna krijg je de kans om Ons Huis van binnenuit te leren kennen. Edward Anseele die in Parijs de Grands Magasins had bezocht, liet dit prachtige gebouw samen met het Bond-Moyson pand bouwen als partijcentrum en groot magazijn van de coöperatieve. Ontdek met de vrienden van Ons Huis het verhaal achter deze statige gevels.

Wil je mee?

Vul onderstaand formulier in. Na betaling van 5 euro (enkel rondleiding) of 13 euro (ontbijt + rondleiding) per persoon op rekening BE79 8777 9643 0233, met vermelding ‘Ons Huis Gent Anders Bekeken', wordt je inschrijving definitief. We spreken af aan Ons Huis aan de Vrijdagmarkt in Gent, het ontbijt start stipt om 10u00, de rondleiding om 11u45 en eindigt om 13u00.

Ons Huis Gent Anders Bekeken

Overeenstemmend de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft Linx+ je gegevens NIET door aan derden!Velden met een * zijn verplicht

Het Vlaams ABVV en zijn vzw's verwerken persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (=AVG).

Als je meer wenst te weten over ons Privacybeleid, surf dan naar http://www.vlaamsabvv.be/privacy.

Contact

  • Dorine Deloof - Administratief Medewerkster - 02 289 01 81