Diversiteit in de praktijk: Umac Midwest in Hoboken

16/08/2010 - Nederlands op de werkvloer als oplossing voor slechte communicatie en veiligheidsrisico‘s. Een gesprek daarover met Mohamed Aouaidi en Tony Nuyens.


Het bedrijf: Umac Midwest uit Hoboken (Antwerpen) recycleerde tot half 2010 rubberafval. Dat is zwaar en eentonig en … er werkten veel allochtonen. De communicatie ging soms moeilijk.
Onze mannen ter plaatse: Mohamed Aouaidi en Tony Nuyens.

Slechte communicatie en veiligheidsrisico’s
Mohamed Aouaidi herinnert zich: “Iemand noemde mij gehandicapt omdat ik iets niet verstond. Dat heeft mij diep geraakt en ik besloot elke kans aan te grijpen om Nederlands te leren.”

Ook Tony Nuyens, ABVV-afgevaardigde, stelde kleine en grote problemen vast: “Door slechte communicatie liep de spanning op, verminderde de productie en kwam de veiligheid in het gedrang. Vooral het gebrek aan taalvaardigheid veroorzaakte veiligheidsrisico’s. Enkele voorbeelden verduidelijken de situatie:

  • blokken rubber werden verkeerd gekapt
  • een arbeider begreep de instructies verkeerd en veroorzaakte een arbeidsongeval
  • anderen hadden de grootste moeite om machinepannes uit te leggen aan de mecanicien
  • Vlaamse arbeiders wantrouwden hun allochtone collega’s die plezier maakten in hun eigen taal
  • allochtone werknemers durfden hun mening niet geven.”

Diversiteitsbeleid begint met overleg
“Diversiteit is verscheidenheid, met al zijn voor- en nadelen. Bij ons zorgde die verscheidenheid voor problemen. Een derde van de werknemers had nood aan taallessen, met als bijkomend probleem dat enkelen analfabeet waren. Ik overtuigde de bedrijfsleider van het nut van lessen Nederlands op de werkvloer tijdens de werkuren.
Maar ook onze collega’s hadden aanmoediging nodig. De allochtonen waren het al jaren gewend om zonder veel Nederlands hun plan te trekken. Sommigen twijfelden aan het nut van taallessen of vonden die overbodig. En anderen maakten opmerkingen over het extra werk dat ze zouden moeten opvangen.”


Nederlands op de werkvloer
"In gezamenlijk overleg beslisten we om taallessen uit te werken. We kregen deskundige steun van het Huis van het Nederlands en de lessen Nederlands werden uitbesteed aan VDAB.
Om dat financieel haalbaar te maken, was een diversiteitsplan de meest geschikte oplossing. In ruil voor een inspanningsverbintenis krijgt de werkgever gratis hulp van een RESOC-projectontwikkelaar en daarbovenop een subsidie van 10.000 euro.”

Inspraak van de werknemers
“Het diversiteitsplan werd begeleid door een interne werkgroep met delegees. Hun inbreng speelde een cruciale rol, zij vertegenwoordigden immers alle medewerkers: de allochtonen en de autochtonen. Zo konden de arbeiders mee nadenken over de organisatie van de lessen, de uitdagingen en praktische problemen:

  • de combinatie van het ploegensysteem en de cursus Nederlands
  • de verschillende leersnelheden
  • de vermoeiende combinatie werken en leren.”

Slapen, eten en werken
“Vroeger bestond mijn leven uit slapen, eten en werken. Nu heb ik veel meer contact met mijn kinderen.” zegt een werknemer die de taallessen volgde.
“De ervaringen met de taallessen leerden ons dat de communicatie anders moest. Doelen en acties moeten kernachtig en toch begrijpelijk worden geformuleerd. Dat geldt voor iedereen, zowel de Vlaamse als de anderstalige collega’s. Vrijwel iedereen was positief, dankzij de taallessen is er meer open gesprek. En de suggesties van de arbeiders verhogen de efficiëntie en de kwaliteit van het werk.

Het bedrijf sloot in de tweede helft van 2010 de deuren. Is nu alles verloren?
Neen, veel kennis en ervaring zijn blijvend verworven. Voor sommigen is dat het leren organiseren, voor anderen het verkrijgen van inspraak. De jobs zijn verloren, maar onze aandacht voor taalbeleid en interculturele communicatie is blijvend aangescherpt.
“Na alle moeite en inspanningen die je doet, besef ik dat syndicaal werk echt loont! Voor mij is diversiteit gewoon syndicaal werk.”

Nota bene: dit is de geactualiseerde versie van een artikel van 16/11/2007.

Info

Meer weten over diversiteit en Nederlands op de werkvloer?

Gratis te verkrijgen

Lees ook