Info pensioenen | West-Vlaanderen

Moeten we langer werken?
Moet de pensioenleeftijd omhoog?
Kom naar onze boeiende info over het wettelijk pensioen met voldoende ruimte om vragen te stellen!


De laatste jaren zijn er enkele belangrijke wijzigingen geweest in de pensioenwetgeving.
Tijd om een stand van zaken te maken!

Frank Mulleman van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) legt uit hoe het pensioenstelsel in elkaar zit.
En Frank zal een antwoord geven op de vragen waar je mee zit!

Agenda

donderdag 11/04/2013 09u00 ABVV gebouw, Zilverstraat 43 Brugge Werkzoekenden
maandag 13/05/2013 09u00 ABVV gebouw, Zuidstraat 22/22 Roeselare Werkzoekenden

Contact

  • Rik Holvoet - Coördinator Werklozenwerking - 056 24 05 51
  • Jeroen Eerdekens - Educatief medewerker - 050 44 10 43

Zoek op trefwoord

pensioenen