E-cosmos

Het eindrapport van dit Europees vakbondsproject bevat 10 aanbevelingen om woon-werkverkeer duurzamer te maken.


E-Cosmos is een Europees project met naast het Vlaams ABVV ook vakbonden uit Spanje (CCOO), Italië (CGIL) en Duitsland (ACE, gelinkt aan DGB). Het project startte in 2010.

E-Cosmos staat voor European commuters for sustainable mobility strategies.

Doelen

Vanuit de vaststelling dat mobiliteit zowel een sociale, economische als milieu-impact heeft, waren er verschillende doelen:

  • een vergelijkende studie uitvoeren over mobiliteitsproblemen van pendelaars in de verschillende landen
  • een vergelijkende studie tussen het beleid inzake duurzame mobiliteit in de vier landen
  • een leidraad opstellen om acties van werknemers en vakbonden te ondersteunen voor veilig en duurzaam woon-werkverkeer
  • input geven voor een mogelijk wettelijk kader op Europees niveau om te komen tot meer duurzaam woon-werkverkeer.

Vaststellingen

Globaal gezien is er binnen vakbonden minder aandacht voor duurzame mobiliteit dan bij het algemene publiek. Duurzame mobiliteit wordt nog té weinig behandeld als cruciaal voor een goede combinatie arbeid/gezin, verkeersveiligheid, ecologische impact,…

In Duitsland focust de vakbondsaandacht zich voornamelijk op de productie van personenwagens en de bijbehorende tewerkstelling. Zelden of nooit verdedigen vakbonden mobiliteitsmanagement.

Gezien de politieke constellatie in Italië wordt er vanuit het beleid de facto een afbouw gedaan van duurzame mobiliteit. De vakbond focust zich er meer op toegang tot het werk en de combinatie arbeid en gezin.

In Spanje is er een uitgebreide (ook online) vorming voor militanten inzake mobiliteit. Dit resulteert in concrete vakbondsacties rond duurzame mobiliteit en een duidelijk pleidooi vanuit de vakbonden voor mobiliteitsmanagement binnen de bedrijven maar ook op beleidsmatig vlak.

België blijkt relatief veel regelgeving te hebben die niet altijd in het voordeel is van duurzame mobiliteit, maar die vaak wel gerelateerd is aan de kostprijs van het vervoer. Belgische werknemers krijgen het meest van al compensaties voor hun woon-werkverplaatsing, maar dit wordt niet steeds gebruikt als incentive om zich te verplaatsen met de duurzaamste modi (cfr. bedrijfswagens).

Een markante vaststelling is ook dat een vergelijking van cijfermateriaal tussen de landen niet evident is aangezien er weinig effectief geregistreerd en onderzocht wordt en er zeker geen globale systematiek in zit. De beste voorbeelden hierbij zijn de verplichte bedrijfsvervoerplannen binnen het Brussels Gewest en de cijfers van de driejaarlijkse federale diagnostiek.

Follow-up

  • Het eindrapport bevat tien aanbevelingen voor vakbonden en overheden op diverse niveaus.
  • De resultaten zullen eveneens overgemaakt worden aan het EVV met de vraag om duurzame mobiliteit op de agenda te krijgen van het Europees parlement.
  • Voor het Vlaams ABVV zijn het shuttledecreet en de verdere passiviteit van het Vlaams beleid inzake woon-werkverkeer aangrijpingspunten om duurzaam woon-werkverkeer ook op Vlaams niveau terug op de kaart te zetten. Het Pendelplan dateert van 2006 en liep tot 2010. Er is nood aan een uitgebreid maatregelenpakket om de doelstelling van PACT 2020, namelijk 40% van de woonwerkverplaatsingen duurzaam te maken, te realiseren.

Downloads

Contact

  • Greg Verhoeven - Adviseur studiedienst - 02 506 82 25

Zoek op trefwoord

mobiliteit woon-werkverkeer