Info Arbeid en handicap | Gent

Welke tewerkstellingsmaatregelen zijn er voor jou?
Welke trajecten kan je volgen?


Op deze en andere vragen geven wij een antwoord.
Wij informeren je over je rechten en plichten als werknemer met een handicap!

Contact

  • Trui Devrieze - Educatief medewerker WLW - 052 25 92 82

Zoek op trefwoord

aanmoedigingspremies arbeidshandicap tewerkstellingsmaatregelen trajectbegeleiding werkloosheidsreglementering