Trefdag Activering zoals het is… (over)leven op de arbeidsmarkt | Gent

De Lege Portemonnees nodigen je uit
net voor de invoering van de degressieve werkloosheidsuitkeringen


Wat

Samen met het Netwerk tegen Armoede en het departement Mens en Welzijn van HoGent organiseren de Lege Portemonnees een trefdag rond activering.
Om trends in de activering kritisch te bekijken nodigen we niet alleen professionelen van het arbeidsmarktgebeuren uit maar ook syndicalisten, maatschappelijk werkers, langdurige werklozen en mensen in armoede.

We vertrekken vanuit praktijkervaringen van de deelnemers om analyses en goede voorbeelden uit te wisselen.

Op het einde van deze trefdag willen we komen tot een aantal concrete initiatieven.

Wanneer

vrijdag 26 oktober 2012 van 9 tot 17 uur

Waar

Hogent, gebouw A Campus Voskenslaan

Inschrijven

Het kost 7 euro voor een werkende of 1 euro voor een niet-werkende of student.
Koffiepauzes, broodje tijdens de middag en receptie zijn in deze prijs inbegrepen.

Inschrijven is verplicht

Info bij Irene Tassyns 09 265 52 24

Aanpak

Wij werken met werkgroepen.

Elke werkgroep wordt ingeleid door 1 of 2 sprekers en heeft als doel om een interactieve en boeiende discussie tot stand te brengen tussen de verschillende deelnemers. 
Daarom is er een limiet van 30 deelnemers per werkgroep.
Als deelnemer kies je voor 1 groep in de voormiddag en 1 groep in de namiddag.

Werkgroepen in de voormiddag

Onzeker werk: interim-arbeid

Uitzendwerk is in opmars. Ondanks het precair karakter ervan, wordt interim-arbeid gepromoot als een goede opstap naar vast werk voor jongeren en kansengroepen. Maar is dat zo? Bovendien wordt regelmatig misbruik en discriminatie gemeld in de uitzendsector. Komen alle uitzendkrachten deze wantoestanden vroeger of later tegen, of is het toch eerder een uitzondering op de regel? En wat met de reguliere werknemer, welke impact heeft de opmars van uitzendwerk op reguliere tewerkstelling?

Van schoolbank naar werkbank.
Over vrije studie- en beroepskeuze
Hoe vrij kunnen jongeren hun studie en/of beroepskeuze nog kiezen? Schoolverlaters krijgen steeds minder tijd om een job te zoeken die aansluit bij hun diploma of interesses. Met de regelmaat van de klok gaan er stemmen op om studierichtingen waarnaar weinig vraag is op de arbeidsmarkt duurder te maken, te hervormen of zelfs af te schaffen. Is de druk van de economie op het onderwijs niet stilaan te groot aan het worden?

De comeback van de onbetaalde arbeid
Er duiken steeds meer en steeds vaker vormen van onbetaalde arbeid op. Dat is relatief nieuw, zeker voor België. Arbeidszorg voor arbeidsgehandicapten, stages voor jongeren, klussen voor leefloners, vrijwilligerswerk in het algemeen… Vaak gaat dit hand in hand met de plichten die aan activering vast hangen.

Wie begeleidt de werkzoekende?
Over activering & uitbesteding
Door het uitbestedingsbeleid van VDAB (tenders) is de begeleiding van werkzoekenden aan het commercialiseren. Bij Randstad of Tempo-team moeten maatschappelijk assistenten in de eerste plaats hun streefcijfers halen. De “derden sector” staat onder druk en de VDAB verliest zelf heel wat capaciteit en expertise. Leiden tenders tot meer kwaliteit voor minder geld? Of betalen we tientallen miljoenen voor bedenkelijke dienstverlening?

Werkgroepen in de namiddag

Onzichtbaar op de arbeidsmarkt, onbeschermd aan het werk
Heel af en toe halen ze de actualiteit: mensen zonder wettig verblijf die ‘s nachts Quick restaurants opkuisen. Oost-Europeanen die ook ’s nachts onder het minimumloon het Brussels Centraal station schoonmaken. Mensen die slecht of onbeschermd en vaak onzichtbaar aan de slag zijn.
Wat is hun rol en hun impact op de arbeidsmarkt? Wat kan er gedaan worden om deze vormen van uitbuiting te counteren?

Werk en welzijn.
Activering in het kwadraat?
Het besef groeit dat de klassieke trajectbegeleiding -de snelste weg naar werk- niet werkt voor mensen die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt. VDAB experimenteert daarom met alternatieve trajecten zoals W², waarbij naast werk ook oog is voor welzijn. Maar ‘Wie is het best geplaatst om het welzijnsluik te verzorgen? Verhoogt dit de slaagkansen van activering? Dreigt welzijn in functie van de activering te staan?’

Spreken over werk, werkloosheid en uitsluiting.
Het activeringsdiscours onder de loep.
Met de komst van de ‘actieve welvaartsstaat’ is er niet alleen een grondige wijziging gekomen in het beleid rond werk en werkloosheid. Er is ook een nieuwe woordenschat ontstaan om te spreken over deze thematiek. Leefloon (bestaansminimum), niet-werkende werkzoekenden (werklozen), arbeidsgehandicapt … zijn maar enkele voorbeelden. Deze termen zijn vanuit Europa ons taalgebruik binnengeslopen. Dit nieuwe discours focust op de ‘inzetbaarheid’ van de burger.
Stellen deze woorden ons nog in staat om over de structurele oorzaken van werkloosheid te praten? Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe taal voor het beleid en de individuele werknemer/werkzoekende?

Aan de slag boven de vijftig.
Een hele uitdaging…
Als het van Europa afhangt, werken we binnenkort allemaal tot 67 jaar of langer. Ondertussen lijkt het haast onbegonnen werk om als vijftiger een job te vinden. Het werk volhouden is vaak ook geen gemakkelijk opdracht. En wat met de volgende paradox: succesvolle maatregelen om ouderen aan de slag te houden (zoals ADV-dagen in de zorgsector), houden werkgevers tegen om ze aan te werven. Een hele uitdaging dus.

Slotdebat

“Wat is er na 15 jaar activering bereikt?”
Tijdens het slotdebat schotelen we een aantal politici, wetenschappers en syndicalisten 3 stelling voor rond het activeringsbeleid van de laatste 15 jaar. We bevragen hen oa. rond: de pro’s en contra’s van degressiviteit, precaire tewerkstelling en de activering van de werkgevers.

Agenda

vrijdag 26/10/2012 09u00 Hogent, gebouw A Campus Voskenslaan Gent Werkzoekenden

Contact

  • Trui Devrieze - Educatief medewerker WLW - 052 25 92 82

Zoek op trefwoord

activering armoede werkloosheidsreglementering werkloosheidsuitkering

Deze internetsite maakt gebruik van cookies. Dit doen we om uw surfervaring op deze website beter te maken.
U kunt ten alle tijde deze cookies weigeren of verwijderen door de instellingen in uw browser aan te passen.
Meer informatie hierover vindt u op https://www.aboutcookies.org/

Als u gewoon verder surft, geeft u toestemming om deze cookies te gebruiken.