Productievere werknemers in ‘groene‘ bedrijven

Milieumaatregelen zijn geen domper op de economische prestaties van het bedrijf. In bedrijven waar vrijwillig aandacht is voor milieubescherming en de vergroening van de bedrijfsactiviteiten zijn werknemers vaak productiever.


Onderzoek UCLA

Magali Delmas van het UCLA onderzocht 5220 Franse bedrijven die vrijwillig milieumanagementsystemen (ISO 14001, enz.) en eco-labels (Fair Trade, Bio, enz.) gebruiken in hun bedrijfsvoering.

Uit de studie blijkt dat het verduurzamen van de bedrijfsactiviteiten niet alleen de impact op het leefmilieu kan verminderen maar ook de productiviteit van de werknemers verhogen.

Investeren in werknemers

Waarom zijn de werknemers net in deze bedrijven productiever? Het verduurzamen van bedrijfsactiviteiten vraagt investeringen in de opleiding van werknemers. Wat een positief effect heeft op de productiviteit.

Maar meer nog stimuleren milieumanagementsystemen het overleg binnen de bedrijven. Meestal vragen deze milieuverbeteringssystemen een actieve inbreng en betrokkenheid van de werknemers.

De verhoogde betrokkenheid van de werknemers leidt tot een betere kennisoverdracht, innovatie, betere werkrelaties en een positievere ervaring van de werkomgeving.

Milieubescherming versterkt het overleg

Een engagement om de milieu impact van het bedrijf te verlagen heeft vaak een positieve invloed hebben op de productiviteit. Het onderzoek helpt te zien waarom dit kan.

Werknemers zijn niet alleen productiever omdat ze zo maar werken voor een ‘groener’ bedrijf.

Wel omdat het verduurzamen van de bedrijfsactiviteiten investeringen vraagt in de opleiding van werknemers, overleg en werknemersbetrokkenheid. Wat de tevredenheid en dus ook productiviteit verhoogt.

Lees ook

Zoek op trefwoord

CPBW delegees duurzame ontwikkeling groene economie groene jobs jaarlijks actieplan (JAP) milieu OR