Luchtkwaliteit is reden tot bezorgdheid

Om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn er dringend acties nodig. Ook werknemers kunnen in hun bedrijf daaraan meewerken via een duurzaam woon-werkverkeer.


De slechte luchtkwaliteit binnenshuis en buitenshuis kost niet alleen veel geld, maar ook gezonde levensjaren. Luchtverontreiniging is de oorzaak van allergieën, ademhalingsziektes, 500.000 vroegtijdige sterfgevallen en jaagt onze jaarlijkse gezondheidsfactuur de hoogte in.

De kwaliteit van onze natuur daalt, de biodiversiteit neemt er door af, gevaarlijke stoffen komen in de voedselketen terecht, de levenskwaliteit voor miljoenen Europeanen vermindert en we werken er minder door. Daarom besteedt Europa dit jaar extra aandacht aan de luchtkwaliteit. Geen overbodige luxe.

Burgers willen animo rond lucht

Luchtverontreiniging kent een grote economische kost en vormt een grotere bedreiging voor de volksgezondheid dan wat we nu toe aannamen, stelt de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Vier op de vijf EU-burgers wil maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

En ook wij Belgen liggen wakker van wat er zich in onze lucht bevindt, zo blijkt uit een enquête van Test Aankoop. Opmerkelijk is dat 80% van de Belgen aangeeft zelfs nooit informatie te hebben ontvangen van de overheid over vervuiling in zijn omgeving. Bijna evenveel mensen kregen zelfs nog nooit info over welke maatregelen er worden genomen.

Verkeerslast

Een betere luchtkwaliteit heeft een direct positieve impact op de kostprijs en leefkwaliteit. Maar waar begin je verbeteringen te realiseren? Gezinnen en industrie vervuilen, maar de rijzende ster in de statistieken is het verkeer.

We kopen milieuvriendelijkere voertuigen, maar de milieuwinst verdwijnt omdat er meer kilometers gereden worden. Samen met het toenemende dieselgebruik laat dit diepe sporen na in onze longen. We blijven kiezen voor de auto om ons te verplaatsen. In 2010 legden we samen 98 miljard autokilometers af.

Maar de auto blijft ook het favoriete verplaatsingsmiddel voor woon-werkverkeer. Nochtans woont 18% van de werknemers die met de auto naar het werk gaat op minder dan vijf kilometer van het werk en 44% op minder dan tien kilometer. Afstanden makkelijk te overbruggen met de fiets of kleine elektrische vervoersmiddelen.

Betere mobiliteiskeuzes

Om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn er acties nodig: isoleren van woningen, niet langer afval verbranden in open lucht, keuze voor betere technologie, duurzamere industriële processen, inzetten op hernieuwbare energie, lage-emissiezonesvoor steden, de lintbebouwing in Vlaanderen aanpakken, industriezones slimmer inrichten en ontsluiten, groenzones aanleggen…

Maar we zullen ook moeten kiezen voor een duurzamer verplaatsingsgedrag. Zowel Europa, België, Vlaanderen, steden en gemeenten zullen maatregelen moeten nemen. Alleen kan het niet. Maar ook werknemers kunnen in hun bedrijf het verplaatsingspatroon verduurzamen.

Bedrijfsvervoerplannen

De mobiliteitsproblematiek is voor elk bedrijf anders. Toverformules voor een duurzaam woon-werkverkeer zijn niet beschikbaar, maar je kan wel werken aan een goed bedrijfsvervoerplan.

In tegenstelling tot in het Brussels Gewest bestaat er in Vlaanderen geen wettelijke verplichting om zo’n bedrijfsvervoerplan te hebben. Misschien een obstakel, maar het bedrijf en de werknemers hebben enkel te winnen bij een goed bedrijfsvervoerplan.

Een goed plan start bij het overleg met de werknemers en hun afgevaardigden. Een noodzakelijke stap om duurzame maatregelen te laten slagen.

Waar starten?

Bedrijfsvervoerplanen zijn vaak moeilijk en schrikken af, maar je kan beroep doen op professionele ondersteuning.

Via de provinciale mobiliteitspunten kan het mobiliteits- en bereikbaarheidsprofiel van het bedrijf in kaart worden gebracht. Op basis van dat profiel ga je verder aan de slag.

Meer weten?

Contacteer ons via mobiliteit@vlaams.abvv.be.

Lees ook

Andere sites