Wij zoeken jouw verhaal!

Ben je militant, delegee of secretaris en actief rond klimaat en milieubescherming? Dan kan jij ons helpen!


De vergeten crisis

In november 2013 zet het ABVV in Vlaanderen klimaat op de voorgrond. Dan zitten de wereldleiders immers opnieuw aan tafel voor een globaal klimaatakkoord en bepalen ze wie welk deel van de klimaatfactuur betaalt.

De meest kwetsbare ouders en kinderen waren de eerste slachtoffers van de schuldencrisis. Ze voelen het meest de stijgende sociale ongelijkheid. De gevolgen van de klimaatverandering zullen hen ook weer het hardst treffen, terwijl ze er het minst verantwoordelijk voor zijn. Dat smaakt wrang, want we hebben wel degelijk de kennis om klimaatverandering te stoppen.

Niet langer wachten

Niet alleen de wereldleiders kunnen iets doen aan de leefkwaliteit van onze wereld. Het Vlaams ABVV en de ABVV-gewesten schieten daarom zelf ook in actie.

We zoeken jouw verhaal

Ben je militant, delegee, secretaris en actief rond klimaat en milieubescherming? Werk je rond energie, duurzame mobiliteit en materialen of andere ideeën op je werkplek? Leen ons jouw verhaal voor onze novembercampagne en help andere militanten: contacteer ons via milieu@vlaams.abvv.be of tel. 02 506 82 35.

Nog niet actief maar wel mogelijkheden?

Is er al sprake van een energieboekhouding? Alleen vage plannen voor duurzame verplaatsingen? Je bent op zoek wat je met je syndicale bedrijfsploeg kan doen om je werkplek milieuvriendelijker te maken? Geef ons een seintje via milieu@vlaams.abvv.be. We zetten je op weg en maken van jullie ideeën een project op maat.

Zoek op trefwoord

bedrijfsvervoerplannen CPBW delegees duurzame ontwikkeling energie groene jobs innovatie klimaat milieu militanten