Opleiding Syndicaal Werk 2016-2017

in samenwerking met CVO COOVI

Heb jij ook dat gevoel dat je méér in je syndicale mars hebt? Dan is deze bijscholing iets voor jou: op jouw maat, op jouw tempo en met docenten die gepokt en gemazeld zijn door de praktijk.


Start 2de semester

 • start tweede semester: woensdag 8 februari
 • 4 modules: kies één of meer modules uit deze reeks:
  • Syndicale actie
  • Sociaal-economische vraagstukken 1
  • Identiteit van het syndicaal werk
  • Geïntegreerde competentieverwerving 3
 • inschrijven kan nog! Zie: 'praktisch' en 'inschrijven'
 • info over de modules: zie 'infobrochure', bij 'downloads'

Opleiding voor wie?

De modulaire opleiding ‘syndicaal werk’ is een aanvullende opleiding voor wie syndicaal actief is : vakbondssecretarissen, ervaren ABVV-militanten, en syndicale medewerkers. Secretarissen kunnen hun kennis en vaardigheden bijspijkeren via deze opleiding. Delegees, vakbonds- en administratieve medewerkers kunnen met akkoord van hun instantie of op eigen initiatief, de opleiding volgen.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvereisten zijn zeer soepel. In het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of, als je dat diploma niet hebt, slagen in een toelatingsproef.

Wat biedt deze opleiding?

De opleiding biedt toepasbare kennis en praktische vaardigheden : arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, werkloosheidsreglementering, naast onderhandelingstechnieken, communicatie, informatica … Ook syndicale en maatschappelijke problemen uit de actualiteit komen ruim aan bod.

Grote thema‘s

 • Economische, sociale en politieke veranderingen maken het syndicale werk tot een permanente uitdaging, zowel op het terrein van de klassieke belangenverdediging als op dat van de brede sociale actie voor maatschappelijke veranderingen.
 • Arbeid en uitbuiting nemen nieuwe vormen aan. Maar ook de verhouding tussen syndicalisme en politiek is inzet van strijd.
 • De syndicale beweging is een kind van de industriële maatschappij die haar stempel heeft gedrukt op de structuur van de vakbond. Maar de ingrijpende veranderingen in de samenleving en het vage toekomstbeeld beïnvloeden de organisatiestructuren van de vakbonden.
 • Hoe moeten al die veranderingen geduid worden? Wat betekenen bijvoorbeeld informatietechnologie en flexibel werken voor de slagkracht van vakbondsacties? Hoe gaan we om met ‘nieuwe’ problemen zoals uitsluiting, discriminatie, globalisering, milieu en kwaliteit van het leven?
 • Hoe kan de syndicale beweging haar rol van tegenmacht verder waarmaken in een context van toenemende internationalisering van de economische en politieke beslissingsmachten?
 • Hoe kan de vakbond zich beter organiseren in deze nieuwe tijden van diensteneconomie en nieuwe maatschappelijke breuklijnen?

Kies wat je boeit of nodig hebt

Deze modulaire opleiding geeft je de mogelijkheid om precies die opleiding te volgen die je echt nodig hebt. Opleiding op maat dus. Je kunt ‘à la carte’ één of meer eenheden ( = cursussen) volgen. Eén eenheid telt 40 of 60 lesuren, hetzij 5 of 7 ½ lesdagen, één lesdag per week.
Je kunt de komende drie jaar ook de volledige opleiding volgen. Je haalt daarmee een diploma van het Hoger Beroepsonderwijs - Graduaat Syndicaal Werk’.

Opgelet !

Wanneer je dit diploma wilt behalen en nu pas (in 2016 - 2017) met de opleiding start, moet je in de komende drie schooljaren alle modules afwerken die nodig zijn voor het diploma.
Wie voor de volledige opleiding kiest (1060 lestijden gespreid over 3 jaar of meer) moet namelijk de 21 vastgelegde eenheden én 2 eenheden naar eigen keuze uit het aangeboden keuzeprogramma volgen.

Voor het totaaloverzicht : zie het schema in de infobrochure. (zie : Downloads)

Alle modules die nodig zijn voor het diploma zullen wel degelijk gedurende de volgende drie jaar georganiseerd worden.

Programma

Het volledige programma telt 36 eenheden over zeer uiteenlopende thema’s.
Elk werkjaar kiest de begeleidingscommissie uit het complete programma een reeks cursussen (of 'eenheden') die dat werkjaar georganiseerd worden.

Inhoud en praktische gegevens vind je in de infobrochure. (zie onderaan 'Downloads')

Docenten

De begeleidingscommissie ontwerpt de programma‘s en evalueert de uitvoering.
De lesgevers worden gekozen op basis van hun kennis en ervaring met het leergebied.
Zij worden bijgestaan door gastsprekers die ervaring hebben met een of ander aspect van de leerinhoud.

Werkjaar 2016 - 2017

1ste semester

 • Socialezekerheidsrecht
 • Onderhandelen en bemiddelen
 • Sociologische vraagstukken
 • Schriftelijke communicatie

2de semester

 • Syndicale actie
 • Sociaal-economische vraagstukken 1
 • Identiteit van het syndicaal werk
 • Geïntegreerde competentieverwerving 3

De beschrijving van deze modules vindt u in 'Downloads' onder de naam 'Opleiding Syndicaal Werk - infobrochure''.

Praktisch

 • start: 2de semester: woensdag 8 februari 2017
 • lessen: zie lessenrooster (zie 'Downloads')
 • een lesdag telt 8 lesuren
 • plaats: CVO COOVI – E. Gryzonlaan 1 - Anderlecht (1070 Brussel)
 • inschrijving: 60 of 90 € (per module), naargelang de duur van de module (40 of 60 lesuren)
 • plus 6 € bijdrage voor Smartschool per schooljaar
 • deelnemers kunnen gebruik maken van Betaald Educatief Verlof - aanvragen bij inschrijving!
 • opleidingscheques worden aanvaard (indien nog niet in het bezit van een diploma hoger onderwijs)

Inschrijven

Vóór de start van de modules of ten laatste op de eerste dag van een module bij CVO COOVI - op voorstel van het secretariaat van de centrale waarbij je werkt of aangesloten bent, of via een gewestelijk ABVV-secretaris.

Inschrijvingsperiode
Openingsuren centrumsecretariaat :

 • 8u30 - 12u00 en 12u45 - 13u30
 • ook van 16u - 21u15
 • opgelet : op vrijdag enkel tot 17u

Permanentie tijdens lesvrije weken :

> juni-juli

 • van maandag 27/06/2016 t.e.m. 01/07/2016 inschrijvingen tussen 8u30 en 19u
 • zaterdag 2/7/2016: van 8u30 tot 12u30

> augustus

 • van maandag 22/8/2016 t.e.m. vrijdag 26/8/2016 : inschrijvingen van 8u30 tot 19u00
 • zaterdag 27/08/2016 : 8u30-12u30

Betaling

De betaling gebeurt bij inschrijving via bancontact en/of met opleidingscheques (aan te vragen via https://www.vdab.be/opleidingscheques).
Gelieve je opleidingscheques ter waarde van het verschuldigde bedrag tijdig aan te vragen.

Informatie

Opleiding Syndicaal Werk
Veerle Hageman
CVO COOVI Brussel
E. Grysonlaan – 1070 Anderlecht
T: 02 526 51 19
veerle.hageman@coovi.be

Vorming & Actie vzw
Hoogstraat 42 - 1000 Brussel
Tel: 02 506 83 73
vormingenactie@vlaams.abvv.be

Downloads

Agenda

zaterdag 18/06/2016 13u00 E. Gryzonlaan 1 Anderlecht Militanten en delegees
zaterdag 03/09/2016 09u00 E. Gryzonlaan 1 Anderlecht Militanten en delegees

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

militanten opleiding