Supporters van het openbaar vervoer trekken aan alarmbel

8 januari 2015 komen verschillende organisaties uit het middenveld samen op het martelarenplein om hun eisen over te maken aan Minister Weyts. ABVV Senioren zal ook aanwezig zijn met een delegatie.


Een basisrecht

Het recht op mobiliteit is een basisrecht dat elke Vlaamse burger, waar hij ook woont, heeft. Zowel in de stad maar ook in de streek moet de Vlaamse overheid dit kunnen garanderen. Ingevolge de opgelegde besparingen, die reeds zijn ingezet in 2010, wordt dit recht niet meer gegarandeerd. In bepaalde landelijke gebieden en voor bepaalde groepen uit de samenleving treedt er opnieuw vervoersarmoede op. In het belang van de toekomstige mobiliteit én levenskwaliteit van alle burgers, pleiten wij voor meer en beter Openbaar vervoer in Vlaanderen. Voor een duidelijke keuze van de Vlaamse overheid voor het Openbaar vervoer.

Hou rekening met de noden van reiziger!

De ‘supporters’ willen bij dit debat over het toekomstig Vlaams O.V.-beleid worden betrokken, zowel op Vlaams als op (boven-)lokaal niveau. Ze pleiten voor een maatschappelijk debat, met betrokkenheid van het middenveld. Ze pleiten voor een  O.V. - beleid dat rekening houdt met de noden van de reiziger en de burger en dat niet van bovenaf wordt opgelegd.

De ‘supporters’ vragen aan Minister Weyts om de afbouw van het aanbod te stoppen tot zolang deze discussie niet is afgerond.

Om deze eisen kracht bij te zetten organiseren de ‘supporters’  een manifestatie die doorgaat op donderdag 8 januari e.k. aan het kantoor van Minister Weyts, Martelaarsplein 7  te Brussel. Tijdens een bezoek aan de Minister (gepland om 13u.) zullen de ‘supporters’ de gelegenheid krijgen om hun eisen aan de Minister voor te leggen.

Wie zijn de supporters?

 • TreinTramBus
 • Vlaamse ouderenraad
 • Okra
 • ABVV senioren
 • Hart boven hard
 • Netwerk duurzame mobiliteit
 • Welzijnszorg
 • De verenigde verenigingen
 • Vlaamse jeugdraad
 • Beweging.net
 • Haal De Lijn over de brug
 • ABVV, ACOD, BTB
 • ACLVB
 • ACV, ACV Openbare diensten