VOSEB-opleiding 2015-2016 en 2016-2017

Arbeid versnipperd: de solidariteit onder druk?

In de opleiding zoeken we aan de hand van de praktijk van de studenten naar juridische, sociologische en economische instrumenten om werknemers te beschermen en solidariteit uit te dragen. De studenten brengen casussen aan die ze samen met de docenten uitspitten.


Uitgangspunt van de opleiding

We vertrekken vanuit de versnippering van arbeid.

Vanaf de jaren 70 wordt het standaardcontract ondermijnd. De arbeidsvoorwaarden en omstandigheden verschillen naargelang een contract van onbepaalde duur of van bepaalde duur, als uitzendkracht, in schijnzelfstandigheid, in onderaanneming, in detachering. Terwijl het eerste getuigt van collectieve afspraken vullen de contractpartijen de tweede groep eerder individueel in. Dit heeft zijn gevolgen voor de solidariteit.

Tijdens het eerste academiejaar 2015-2016

Tijdens het eerste academiejaar onderzoeken we de oorzaken van de versnippering. Veel heeft te maken met de huidige machtsverhoudingen. Met de globalisering waardoor werknemers over de grenzen heen in concurrentie komen. Met het besparingsbeleid uitgevoerd door de Europese lidstaten. Ook de opgang van het individualisme en het consumentisme dragen bij tot de versnippering. We beperken ons in de opleiding niet tot de voedingsbodem voor de fragmentering van de arbeid.  We gaan eveneens op zoek naar oplossingen.

Algemeen overzicht academiejaar I (2015-2016)

Lesdagen:

  • 18 september 2015, 25 september 2015,
  • 2 oktober 2015, 9 oktober 2015, 16 oktober 2015 , 23 oktober 2015, 30 oktober 2015,
  • 13 november 2015, 20 november 2015, 27 november 2015,
  • 4 december 2015, 11 december 2015, 18 december 2015,
  • 8 januari 2016, 15 januari 2016

Gezien de sociale verkiezingen in 2016 vindt het merendeel van de lessen plaats in 2015. De cursussen worden gespreid over twee academiejaren met telkens 15 lesdagen van 8u. Deze lessen vinden plaats op vrijdagen van 8:30 tot 13:00 en van 14:00 tot 16:30 (120u per academie­jaar). De colleges starten op vrijdag 18 september 2015. Zij worden onderbroken voor de herfst–, kerst–, krokus– en paasvakantie.

Voor wie?

De militanten en personeelsleden van de vakbonden vormen de belangrijkste doelgroep. Als opleiding- of vormingsniveau wordt de basisvorming van de eigen organisatie vooropgesteld.

VOSEB wil de basisvorming aanvullen met de volgende vaardigheden: het verwerken van weten­schappelijke informatie, het wetenschappelijk analyseren en de toepassing ervan op de syndicale ervaring van de studenten. Dit om werknemers in onderhandelingen met werkgevers te sterken.

De deelnemers ontvangen een certificaat van sociaal-economisch beleid.

Cursusgeld

Het cursusgeld bedraagt 200 euro per academie­jaar. Het inschrijvingsgeld kan met opleidings­cheques betaald worden.

Betaald educatief verlof

Het VOSEB-programma is erkend in het stelsel van het betaald educatief verlof als beroeps­opleiding.

Inschrijving vóór 31 augustus 2015

Belangstellenden dienen zich vóór 31 augustus 2015 in te schrijven via het inschrijvingsformulier - zie 'download'  - (per post, fax of e-mail).

Het inschrijvingsgeld (€ 200 per academiejaar) moet :

  • vóór het begin van elk academiejaar gestort worden op rekeningnummer BE88 7350 1846 4441 van UA
  • met vermelding : PG105300 + de naam (!) van de persoon voor wie wordt betaald.

Waar?

De cursussen vinden plaats op de Stadscampus (STC) van de Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen (www.uantwerpen.be/route).

Evaluatie

Op het einde van de opleiding nemen de studenten deel aan een interdisciplinaire oefening. Hierin komen alle elementen van de twee academiejaren aan bod. Zo gaan docenten en studenten na in welke mate de student de informatie over het thema ‘werkbaar werk’ heeft opgenomen.

Studenten die credits voor het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Brussel 'Syndicaal werk' (graduaatdiploma) en de bachelor maatschap­pelijke advisering Sociale School Heverlee willen bekomen, dienen voor iedere discipline een afzonderlijk examen af te leggen.

Contact

Verdere informatie over dit programma kan bekomen worden bij:

Dominique Kiekens, coördinator ISUA
Universiteit Antwerpen - Stadscampus
Venusstraat 23, 2000 Antwerpen

T: 03 - 265 53 49
F: 03 - 265 59 77
E-mail: dominique.kiekens@uantwerpen.be
Site: www.uantwerpen.be/isua

Downloads

Lees ook