ABVV Senioren nemen waardig afscheid van het gratis openbaar vervoer

Op maandag 31 augustus 2015 namen ABVV Senioren in heel Vlaanderen afscheid van het gratis openbaar vervoer. Vanaf 1 september 2015 rijden senioren niet langer gratis met het openbaar vervoer in Vlaanderen.


Het afscheid

De uitvaartplechtigheid ging door in Antwerpen, Gent, Leuven, Limburg en Oostende. Na de flyeracties en de afscheidsrede,  werd een rouwkrans gedragen naar de laatste rustplaats vanhet gratis openbaar vervoer. Een delegatie ABVV Senioren werd ontvangen door de regionale directies Van De Lijn, waar er werd geluisterd naar hun bezorgdheden.

Veel besparingen treffen senioren

ABVV-Senioren betreuren de besparingsmaatregelen van de Lijn om het gratis openbaar vervoer af te schaffen. 2/3 van de senioren heeft nog geen Omnipas 65+ aangeschaft. Welk bedrijf kan tevreden zijn met deze resultaten?  Voor veel senioren is 50 euro een te  grote kost.

Jos Vingerhoed, voorzitter ABVV Senioren:  “de 50 euro is voor veel gepensioneerden teveel van het goede bovenop al de andere besparingsmaatregelen die de Vlaamse regering doorvoert. De afschaffing van gratis water, elektriciteit, verhoging btw op elektriciteit van 6 naar 21%, noem maar op. Teveel is teveel, trop is trop”

Voor de ABVV Senioren is niet alleen de afschaffing van het gratis abonnement een probleem, maar ook dat er in het aanbod geschrapt wordt. Vooral in het platteland ontstaan er problemen met het aanbod. De afschaffing van de belbus heeft grote gevolgen voor hen die verder van de stad wonen. Zij dreigen sociaal geïsoleerd te raken.

ABVV Senioren betreurt het dat alle maatregelen die door vorige regeringen werden genomen om het fileleed af te bouwen, door de hudige regering ongedaan worden gemaakt. Vanuit het ecologisch standpunt is betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer noodzakelijk.

Het aanbieden van openbaar vervoer behoort voor ons tot één van de kerntaken van een overheid. Het zijn de burgers die opnieuw getroffen worden door besparingen en de senioren behoren tot de grootste verliezers.

Andere sites