Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden

Op donderdag 28 januari zal een actie rond pensioenen plaatsvinden in gemeenschappelijk vakbondsfront aan het Kabinet pensioenen, Karmelietenstraat 15 te Brussel om 10 uur.


waarover gaat het?

De regering wil alleen de minima met 1% verhogen van wie 45 jaar loopbaan heeft, en in elk van die jaren minstens 53 dagen effectief gepresteerd heeft. Vooral de vrouwen worden hiervan de dupe. Bovendien wil men het minimumpensioen en de welvaartsaanpassingen hervormen, in de zin van meer “incentives” voor de volledige loopbanen.

waar en wanneer?

Ministerie van pensioenen, Karmelietenstraat 15 te Brussel om 10 uur.

Kleding: vrouwen in het zwart

Downloads