Een omgekeerde herverdeling

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine laat weten dat hij het plafond van het maximumpensioen optrekt, op hetzelfde moment dat hij beslist om enkel de minimumpensioenen op te trekken met 1% voor wie 45 jaar loopbaan heeft! Vooral vrouwen zijn de dupe.


ouderen en zieken moeten inleveren

In het kader van de taxshift verhoogde de regering de belastingen via btw en accijnzen. De werkenden krijgen hiervoor een klein beetje compensatie, via de personenbelastingen. Echter de gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden moeten op hun kin kloppen. Zij moeten zelfs twee keer inleveren: zij zullen steeds meer belastingen betalen, doordat hun belastingaftrek in de toekomst niet meer geïndexeerd wordt.

discriminerende asociale maatregel

De ‘sociale correctie’ die de regering beloofde blijkt een kat in de zak. Een slag in het gezicht van diegenen die nu al op het einde van de maand amper de eindjes aan elkaar kunnen knopen.

Enkel gepensioneerden met :

  • een minimumpensioen

  • én 45 jaar loopbaan

  • én een minimum aantal werkelijk gepresteerde arbeidsdagen in hun loopbaan,

zullen één procent verhoging van hun pensioen ontvangen.

De overgrote meerderheid komt bijgevolg niet in aanmerking : de vrouwen (gemiddeld een kortere loopbaan), de meeste gepensioneerden, de zieken, de werkzoekenden, bruggepensioneerden, slachtoffers van een arbeidsongeval of beroepsziekte!

voorstellen van het ABVV

  • Wij eisen een échte sociale compensatie voor iedereen die aangewezen is op een uitkering zodat de stijging van de facturen daadwerkelijk kan worden opgevangen.
     
  • Wij verwachten degelijke en waardige pensioenen waarvan je kan leven.
     
  • En wij eisen dat alle discriminaties op de arbeidsmarkt worden weggewerkt zodat vrouwen eindelijk uitzicht hebben op pensioenen die gelijk zijn aan die van hun mannelijke collega’s.