Je eerste stap als kersverse delegee? Vorming volgen!

Vorming & Actie klaar voor aftrap in september

Een pak militanten zet straks zijn eerste stappen als nieuwbakken delegee. Maar hoe word je dat, delegee?


Al doende, jawel, maar zeker ook met vorming. Via de vormingsdiensten van centrales, en Vorming & Actie - de interprofessionele vormingsdienst van het Vlaams ABVV. V&A-vormingswerker David Baele licht een tipje van wat hij starters en ervaren delegees te bieden heeft.

David Baele - vormingswerker V&A Ronse
David Baele - vormingswerker V&A Ronse
 

Jullie verwachten een pak nieuwbakken delegees uit diverse sectoren en bedrijven, naast een hoop ervaren rotten: een bonte mengeling, hoe pak je dat aan?
David Baele
: Wie nieuwverkozen is kan bij ons het basisvormingstraject volgen, dat loopt over drie jaar. En wie meer ervaring heeft kan kiezen uit een reeks themaweken zoals economische en financiële informatie, personeelsbeleid, duurzame ontwikkeling en het Jaar Actieplan.  

Onze deelnemers komen inderdaad uit vele hoeken. Maar dat is juist voor elkeen verrijkend. Kijk, iedereen heeft ervaring. We vertrekken dus vanuit de dagelijkse ervaringen van elke deelnemer, aangevuld met ervaring die tijdens weldoordachte oefeningen verworven en gedeeld wordt. Vandaaruit leren we stapje voor stapje hoe we syndicaal succes kunnen behalen op de werkvloer: praktijkgerichte vorming!

Wat kan een nieuwkomer opsteken in de V&A-vormingen?
David Baele
: Nieuwkomers leren in de basisvorming hoe ze kleine welzijnsproblemen kunnen aanpakken op de werkvloer, hoe te onderhandelen en te argumenteren, hoe ze naar opmerkingen en klachten van collega’s kunnen luisteren, ook hoe ze vragen over sociale wetgeving kunnen beantwoorden. Je leert er ook hoe het ABVV in elkaar zit en op welke manier de verschillende diensten de leden, militanten en delegees kunnen helpen. En ook de geschiedenis van onze beweging leer je kennen. Je kan gerust zeggen dat we in al onze vormingen werken aan kennis, communicatie en maatschappijkritiek.

Heb jij wat opgestoken van jouw deelnemers?
David Baele:
En of, ik leer voortdurend bij van onze deelnemers. Dat heeft vooral te maken met onze ervaringsgerichte methode. Als vormingswerker zit ik steeds tussen ervaringsdeskundigen. Als we het bijvoorbeeld hebben over de opbouw van een tegenmacht in een bedrijf, hoor ik van militanten hoe ze dat in hun bedrijf aanpakken. Daar komt soms heel wat creativiteit bij kijken, gezien de verschillende context en de talrijke hindernissen in die bedrijven. Militanten beschikken door hun ervaring op de werkvloer over heel wat kennis en vaardigheden, en omdat je als vormingswerker de uitwisseling ervan op een gestructureerde manier wil bevorderen, steek je er hoe dan ook veel van op!

Wat is jouw beste herinnering aan een vorming?
David Baele:
‘t  Is moeilijk om er één uit te kiezen. Wat me het meest bijblijft zijn de momenten waarop je merkt hoe bepaalde militanten vooruitgang boeken in hun vormingsproces. Of het nu gaat over een oplossing zoeken voor een concreet probleem, het durven praten voor een groep, argumenteren… Het is mooi om zien hoe iemand groeit. Maar er is ook de kameraadschap, het gevoel dat we samen bepaalde opvattingen delen en daaruit een engagement putten.

Ina Peeters en Sandrine Sabbe namen beide voor het eerst deel aan V&A-vormingen. We polsten even naar hun ervaring.


Sandrine Sabbe - Horval-delegee (Greenyard Foods)

Hoe was het om vorming te volgen bij Vorming&Actie ?

Sandrine: Zeer leerzaam en vooral bruikbaar voor mijn syndicaal werk op het bedrijf, tijdens de vergaderingen met de werkgever én in de gesprekken met mijn collega’s.

Wat is je het best bijgebleven van die vormingen?

Sandrine: Het stuk over de Sociale Zekerheid! Het is overduidelijk hoe we dit als werknemers hard nodig hebben en met welke razend tempo dit wordt afgebouwd.

Heb je een tip voor gloednieuwe delegees?

Sandrine: Voor een startende delegee is de V&A-vorming een aanrader! De vorming maakt je sterker, je bent direct mee met de actualiteit en wordt minder vatbaar voor de media.

Ina Peeters - Horval-militant (Mondelez)
Ina Peeters - Horval-militant (Mondelez)

Hoe was het om vorming te volgen bij Vorming&Actie ?
Ina: De vormingen waren zeer leerrijk, vooral plezant en sfeervol, en bovenal heb ik toffe mensen leren kennen!

Wat is je het best bijgebleven van die vormingen?
Ina: Het verschil tussen de drie vakbonden, de geschiedenis van onze vakbond en wat we bereikt hebben als vakbond: dat bleef me het beste bij!

Heb je een tip voor gloednieuwe delegees?
Ina: Speciaal aan V&A-vormingen is dat we met collega’s uit verschillende sectoren samenzitten: zo horen we dat we er niet alleen voor staan en allemaal met dezelfde problemen kampen.


Vormingsprogramma 2016-2017 van elke V&A-afdeling: zie gewestelijke ABVV-sites.
Vanaf midden juli ook op : Vlaams ABVV-site > ‘voor militanten’: ‘vorming’.

Lees ook

Zoek op trefwoord

delegees vorming Vorming&Actie