Deeltijds werken, hoe zit dat?

Als deeltijds werknemer heb je in bepaalde gevallen recht op een aanvullende uitkering bovenop je loon: de inkomensgarantie-uitkering. Wat zijn de voorwaarden en welke verplichtingen heb je als deeltijds werknemer met een inkomensgarantie-uitkering?


Ben je werkloos en ga je deeltijds aan de slag?

Je kan bovenop je loon een extra uitkering ontvangen van de RVA.
Je verdient hierdoor iets meer dan de uitkering die je had als volledig werkloze.
 

Hoe gaat dat in zijn werk?

 • Je krijgt een toeslag per uur dat je meer werkt dan 1/3 van de voltijdse arbeidsregeling
 • Hoe meer uren je werkt, hoe meer je verdient maar je kan met je deeltijds loon + inkomensgarantie-uitkering (IGU) nooit méér verdienen dan het loon dat je zou hebben als je voltijds werkt
 • Men berekent de IGU via een formule: Je werkloosheidsuitkering + een toeslag per uur dat je werkt boven de 55 uren per maand - je nettoloon
 • De toeslag per uur bedraagt vanaf juni 2016: 3,11 euro voor gezinshoofden, 2,18 euro voor alleenstaanden, 1,24 euro voor samenwonenden 

 

Wat zijn de voorwaarden voor de inkomensgarantie-uitkering?

 • Je had recht op volledige werkloosheidsuitkeringen voor je deeltijds begon te werken
 • Je werkt wekelijks niet meer dan 4/5 van een voltijdse job
 • Je deed bij je werkgever een aanvraag voor een voltijdse job
 • Je bent ingeschreven als voltijds werkzoekende en beschikbaar voor een voltijdse job

Wat betekent beschikbaar zijn voor voltijds werk?

Vanaf september 2016 controleert de VDAB de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt van deeltijds werkenden met een inkomensgarantie-uitkering.
Er is een onderscheid tussen passieve, actieve en aangepaste beschikbaarheid.

Passieve beschikbaarheid (enkel wanneer je 55 jaar oud was op 1 oktober 2015)
= Je zoekt als deeltijds werknemer met een IGU naar voltijds werk door actief deel te nemen aan de acties die de VDAB je voorstelt:

 • als de VDAB je uitnodigt voor een gesprek of om te reageren op een vacature, moet je hierop ingaan
 •  je voert het begeleidingsplan uit dat de VDAB samen met jou opmaakt
 •  je solliciteert (verplicht) op de sollicitatie-opdrachten van VDAB.

Ga je niet in op uitnodigingen of jobaanbiedingen van de VDAB?
De VDAB kan je gegevens doorgeven aan de controledienst.
Je kan vervolgens een sanctie krijgen, zoals een tijdelijke schorsing van je IGU of verlies van het statuut 'deeltijds met behoud van rechten'.

Actieve beschikbaarheid (tijdens de eerste 12 ononderbroken maanden van je deeltijdse job als je minder dan halftijds werkt)

= Je zoekt als deeltijds werknemer met een IGU actief naar voltijds werk door

 • actief deel te nemen aan de acties die de VDAB je voorstelt (zie passieve beschikbaarheid)
 • én door zelf actief naar (voltijds) werk te zoeken
  dit wil zeggen: je moet een aantal keren per maand zelf solliciteren en initiatieven nemen

De VDAB controleert jouw actief zoekgedrag voor het einde van het eerste jaar deeltijds werk (met IGU) en daarna om de 2 jaar.

Aangepaste beschikbaarheid (vanaf het begin van je deeltijdse job als je minstens halftijds werkt, na de eerste 12 maanden, als je minder dan halftijds werkt)

= Je moet niet actief naar werk zoeken. Je moet wel het individueel actieplan uitvoeren dat de VDAB je voorstelt ten laatste:

 •  de 9de maand vanaf het begin van de deeltijdse job, als je minstens halftijds werkt
 •  de 9de maand na het einde van de eerste 12 maanden deeltijds werk, als je minder dan halftijds werkt

Doelstelling van het individueel actieplan is jou te begeleiden naar voltijds werk.
De acties zijn aangepast aan jouw vaardigheden, kennis en ervaring.
Ze houden rekening met jouw uurrooster en met de bijzonderheden van de sector waarin je werkt.
De VDAB volgt het actieplan regelmatig op.
Je krijgt om de 24 maanden een globale evaluatie van:

 • de uitvoering van je individueel actieplan
 • de stappen die je zelf hebt gezet naar voltijds werk

Hoeveel mag je maximum verdienen?

 • Je brutomaandloon moet lager zijn dan 1.531,93 euro (bedrag sinds 1/6/2016)

Wil je vooraf exact weten hoeveel de inkomensgarantie-uitkering bedraagt?
Kom naar de werkloosheidsdienst van het ABVV en wij rekenen het voor je uit. 
 

Welke zijn de nadelen van deeltijds werk met een inkomensgarantie-uitkering?

 • Je riskeert een lagere werkloosheidsuitkering wanneer je terug volledig werkloos wordt, je vergoedingsperiode blijft immers doorlopen
 • Als je minder dan 1/3 tijd werkt, telt de periode van deeltijds werk mee voor de berekening van je werkloosheidsduur

 

Kom naar de werkloosheidsdienst van het ABVV! We bekijken of de inkomensgarantie-uitkering interessant is in jouw situatie.

Wat moet je doen om de inkomensgarantie-uitkering aan te vragen?

BINNEN DE 2 MAANDEN NA DE START VAN JE DEELTIJDSE JOB:

Bij de werkloosheidsdienst van het ABVV

 • vraag de inkomensgarantie-uitkering aan
 • we berekenen hoeveel uitkering je zal krijgen en of dit voor jou interessant is
 • we maken een dossier op en sturen dit door naar de RVA
 • je krijgt een controlekaart C3 deeltijdsBij de VDAB

 • geef aan dat je deeltijds werkt
 • geef aan dat je een voltijdse job zoekt 

Wat moet je doen op het einde van elke maand?

Bij de werkloosheidsdienst van het ABVV

 • dien je controlekaart in
 • dien het formulier C131B in (je krijgt dit formulier van je werkgever als hij geen elektronische aangifte doet van je deeltijds werk)

Wil je meer weten over deeltijds werken en de gevolgen voor je uitkering en voor je pensioen?

Kom naar de infosessie die ABVV-werklozenwerking organiseert op:

 • dinsdag 13/09/2016 09u00 ABVV Gebouw Jules Peurquaetstraat 27 Oostende
 • donderdag 15/09/2016 09u00 Textielhuis, Rijselsestraat 19 Kortrijk
 • dinsdag 20/09/2016 09u00 Bond Moyson, August Debunnestraat 49 Menen
 • dinsdag 20/09/2016 14u00 ABVV gebouw, Zilverstraat 43 Brugge
 • maandag 26/09/2016 09u30 Ons Huis, Vrijdagmarkt 9 Gent 
 • dinsdag 27/09/2016 09u30 ABVV gebouw, Dijkstraat 59 Dendermonde
 • woensdag 28/09/2016 09u30 Zaal Germinal, Kerkstraat 45 Eeklo
 • donderdag 29/09/2016 09u30 ABVV gebouw, Houtmarkt 1 Aalst
 • donderdag 27/10/2016 09u00 ABVV Vormingslokaal, G. Roppesingel 55 Hasselt 

Contact

 • Hilde Dumortier - Co√∂rdinator Vorming voor werklozen - 02 289 01 91

Lees ook deze ABVV-brochure

Zoek op trefwoord

deeltijds werk