De opleiding syndicaal werk: de kers op de taart!

Opendeurdag 10 juni - mét proefles

De ‘Opleiding syndicaal werk‘ is een opleiding waarbij je die modules kiest die je nodig hebt. Maar je kan ook de volledige opleiding volgen. Drie ex-deelnemers klappen uit de biecht.


Opendeurdag zaterdag 2 september

Niet te missen: de infovoormiddag op zaterdag 2 september van 9u tot 12u. Met ontbijt.

Meer informatie

 

De kijk van Agata, Cynthia en Jan

Ze hebben alle drie de volledige opleiding 'syndicaal werk' achter de rug. Hier getuigen ze zonder blikken of blozen over hun ervaring met die opleiding. 'Ze' dat zijn Agata Osicka (federaal ABVV-medewerker - contactpersoon Oost-Europese werknemers), Cynthia Bouw (delegee Carpenter Belgium) en Jan Bossuyt (delegee Unilin Panels).

Wat bracht jou ertoe om deze opleiding te volgen?

Agata: Mijn beroepssecretaris had mij deze opleiding aanbevolen. De opleiding was een excellente kans om mijn kennis over de vakbonden, het ABVV en zijn beroepscentrales, en de geschiedenis van de syndicale beweging te verbreden. Ik wist er al heel wat over, maar door het feit dat ik niet in België ben opgegroeid, kende ik sommige basisbegrippen niet, en had ik dus het gevoel dat zonder al deze kennis ik altijd achterop zou lopen.

Cynthia: Na mijn basisvorming wou ik een diepgaandere benadering van het syndicaal werk. Een  collega-afgevaardigde had mij getipt over de ‘Opleiding syndicaal werk’.  Ik heb meteen informatie opgezocht op internet. De combinatie van sociale en syndicale modules sprak mij enorm aan. In deze opleiding kijkt men ook verder dan de onderneming zelf: modules zoals sciaalzekerheidsrecht, arbeidsrecht, syndicale werking, werkloosheidswerking ... kan men toepassen binnen de onderneming.
Maar ook de werking van het ABVV kwam aan bod via de modules 'professionele' en 'interproffesionele werking'. 'Economie', 'armoedebestrijding', 'politieke vraagstukken' boden op hun beurt een nationaal beeld. 'Sociologie', 'ideologische perspectieven', 'filosofie' reikten mij een mondiaal beeld aan. En in 'psychologie', 'communicatie' en 'leidinggeven' leerde men zichzelf, anderen en situaties herkennen en hoe je daarmee moet omgaan.

Jan: Ik had alle opleidingen binnen de centrale al gevolgd en had nood aan een vorming die alles afrondde. De ‘opleiding syndicaal werk’ is de ideale mix van theorie en praktijk, het is de kers op de taart.

Is deze opleiding een aanrader?

Agata: Volgens mij is de opleiding een meerwaarde voor iedereen die met het ABVV te maken heeft en in dat ‘beetje meer’ geïnteresseerd is. Hiermee bedoel ik dus delegees, maar ook collega's van de centrales of de interprofessionele werking.
Door de zorgvuldig gekozen lesgevers en het breed aanbod aan thema's is de opleiding elke lesdag opnieuw boeiend.
Het feit dat men de lessen volgt met een groep geëngageerde delegees zorgt ervoor dat men de ervaringen kan uitwisselen en van elkaar kan leren - dus: netwerksyndicalisme.

Cynthia: Zou ik deze opleiding aanraden? Zeker weten! Het is geen gemakkelijke opleiding. Je moet er werk en dus tijd in steken. Maar het is een enorme verrijking op verschillende vlakken. Je bouwt een heel netwerk op. Uit de ervaringen van je medestudenten steek je ook veel op.
Je krijgt soms een andere kijk op dingen waardoor je een probleem anders gaat aanpakken. Ik heb geen minuut spijt dat ik er ooit aan ben begonnen. Het enige waarvan ik spijt heb, is dat ik ondertussen mijn diploma heb behaald en het voor mij voorbij is.

Jan: Absoluut! Ik kan het iedereen aanbevelen die enige syndicale ervaring heeft. Het levert een meerwaarde voor de werking van de vakbond. En het maakt je ook sterker in de discussies met je werkgever.

Wat is je beste herinnering aan deze opleiding?

Agata: Ik heb heel wat goede herinneringen aan deze opleiding. Maar wat mij altijd zal bijblijven is het gevoel van de hechte groep die we vormden. Iedereen van de groep kon vrij over zijn ideeën spreken, en er werd naar iedereen geluisterd. Er werd veel geleerd en gediscussieerd, maar ook veel gelachen!

Cynthia: De mooiste herinnering voor mij zijn de mensen die ik heb ontmoet. De hechte vriend-schappen die eruit gegroeid zijn. Het is altijd fijn om op syndicale acties deze mensen terug te zien of om op sociale media te merken hoe ze groeien in hun vakbondswerk. 

Jan: Ik heb een goede herinnering aan de ganse opleiding, maar vooral de collegialiteit en samenwerking tussen de cursisten is fantastisch. Het vraagt natuurlijk een inspanning want een cursusdag was voor mij twee uur en een half sporen plus veertig minuten metro.

Getuigen: Agata, Jan en Cynthia

Agata OsickaJan Bossuyt

Agata Osicka en Jan Bossuyt

Cynthia Bouw

Op stap in Oud-Molenbeek

 

Reünie, september 2017. Een groepje afgestudeerden en docenten van de Opleding Syndicaal Werk krijgen een rondleiding in Oud-Molenbeek met Linx+ gids Dirk Lagast (links, met jeansvest). De reünie was een idee van oud-studente Agata Osicka. Het smaakte naar 'nog'.

Agenda

zaterdag 10/06/2017 E. Gryzonlaan Anderlecht Militanten en delegees

Lees ook

Zoek op trefwoord

opleiding