Internationale dag van de ouderen

Meer aandacht nodig voor vergrijzing in ontwikkelingslanden

Naar aanleiding van 1 oktober, de internationale dag van de ouderen, roepen de Vlaamse Ouderenraad, de ouderenverenigingen en ontwikkelingsorganisaties FOS, Wereldsolidariteit en TRIAS de federale regering op tot meer aandacht voor de wereldwijde vergrijzing. Ook ABVV Senioren ondertekent mee.


Vergrijzing is meer dan een Europees fenomeen

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie staan we aan de vooravond van een verdubbeling van het wereldwijde aantal ouderen. Tegen 2050 zal het aandeel 60-plussers stijgen van 12,3% naar 21,5% van de wereldbevolking, goed voor meer dan 2 miljard ouderen in totaal (tegenover ca. 870 miljoen nu).

Die vergrijzing is bovendien niet enkel een Europees fenomeen. De voorbije decennia zette de levensverwachting wereldwijd een snelle stijging in. Onder meer in Zuidoost-Azië en Noord-Afrika leven mensen meer dan de helft langer op twee generaties tijd. In de jaren ’60 werd men er gemiddeld 48 jaar oud, vandaag is dat bijna 75 jaar, zo blijkt uit cijfers van de Wereldbank. Voor deze landen is die grote groep ouderen een nieuw fenomeen.

Uitdagingen: sociale bescherming, mensenrechten en noodhulp

Veel ouderen hebben geen toegang tot sociale zekerheid. Daardoor leven zij vaak in erbarmelijke omstandigheden en in slechte gezondheid. Slechts 1 op 4 ouderen ontvangt in lage en middeninkomenslanden een pensioen. Zij moeten letterlijk werken tot ze erbij neervallen. Tegelijk heeft meer dan 60% van de ouderen in ontwikkelingslanden geen toegang tot gezondheidszorg, onder meer door de hoge kostprijs en een gebrek aan transport, zo staat in een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Ouderen zijn  vaker het slachtoffer van humanitaire rampen, die zich door de klimaatsopwarming steeds vaker zullen voordoen. Zo was 75% van de dodelijke slachtoffers van de orkaan Katrina ouder dan 60, en 56% van de slachtoffers door de tsunami in Japan was ouder dan 65. Toch is slechts 1% van humanitaire hulpprojecten gericht op ouderen, zo blijkt uit cijfers van HelpAge International.

Tot slot worden ouderen in veel landen getroffen door schendingen van hun mensenrechten. Dat gaat van een gebrek aan ondersteuning voor ouderen die niet meer in staat zijn om te werken tot verregaande vormen van discriminatie en uitsluiting. Structurele bescherming voor de mensenrechten van ouderen is er momenteel nauwelijks.

Oproep aan de federale regering

Als oplossing vragen wij minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo om meer aandacht te besteden aan ouderen binnen het ontwikkelingsbeleid en om sterker in te zetten op sociale bescherming.

Wij roepen de federale regering ook op om zich actief en constructief op te stellen in de VN-discussies rond een eventueel verdrag voor de mensenrechten van ouderen.

Ondertekenende organisaties:

  • Vlaamse Ouderenraad

  • Ontwikkelingsorganisaties: Wereldsolidariteit, FOS en TRIAS

  • Ouderenverenigingen: FedOS, NEOS, OKRA, ABVV Senioren, S-plus, Vief, Vlaamse Actieve Senioren,CD&V-senioren, ACLVB E-team, GroenPlus, HVV Grijze Geuzen Platform, Seniorenraad Landelijke Beweging

Meer info?

De Vlaamse Ouderenraad is het advies- en inspraakorgaan van ouderen bij de Vlaamse regering. De vzw is een overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.

Contactpersoon: Nils Vandenweghe, Directeur Vlaamse Ouderenraad (tel: 02 209 34 51 of 0472 36 61 51)

 

Downloads