Samen op straat voor betere pensioenen!

Genoeg is genoeg. Betoog mee 19 december tegen de pensioenmaatregelen van de regering-Michel.Omdat ook ouderen recht hebben op een menswaardig inkomen.


Afbraak van onze pensioenen

Sinds haar aantreden breekt de regering-Michel onze pensioenen af. Haar opzet? Langer werken voor minder pensioen!

Enkele voorbeelden van de afbraak:

  • optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 naar 67
  • verhogen van de leeftijd voor vervroegd pensioen van 62 naar 63
  • afschaffen van de pensioenbonus voor wie langer werkt
  • onderuithalen ambtenarenpensioen
  • minder pensioen voor iedereen

Het kan anders en beter

Het ABVV wil een pensioengarantie:

  • de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar
  • een minimumpensioen van 1.500 euro
  • stevige wettelijke pensioenen berekend op 75% van je gemiddeld loon (i.p.v. 60% nu)
  • serieuze en specifieke regeling voor zware beroepen en belastend werk
  • sterke sociale zekerheid, rechtvaardig gefinancierd

Laat je stem horen! Betoog mee 19 december. Afspraak om 10u30 op de Alert II-laan aan het Noordstation in Brussel.