Over het nieuwe decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Vlaamse Regering zet voortbestaan van 150 verenigingen op losse schroeven!


Juridisch moeras

Vandaag verscheen op de website van het Vlaams parlement een voorstel van decreet waarmee het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk in sneltreinvaart grondig en fundamenteel wordt aangepast. De Federatie, sectorfederatie van onder meer sociaal-cultureel volwassenenwerk (www.defederatie.org), waarschuwt het parlement voor het juridisch moeras waarin ze 150 verenigingen en hun honderdduizenden vrijwilligers duwt. Minder dan een maand voor de deadline waarop alle sociaal-culturele verenigingen hun beleidsplan indienen voor de komende 5 jaar, verandert de Vlaamse Regering met dit voorstel van decreet de regels. Men grijpt in tijdens lopende procedures en geeft niemand tijd zich aan te passen aan de nieuwe regels. Het gevolg? Volgend jaar dreigen foute beslissingen op foute juridische gronden de hele sector lam te leggen. Bovendien is het onbegrijpelijk dat de Vlaamse Regering een decreet inhoudelijk wil bijsturen dat minder dan 2 jaar geleden, door dezelfde coalitie, werd gestemd.

Het nieuwe decreet weggestemd

Een bijzondere motie (de zogenaamde alarmbelprocedure) van sp.a, Groen en PVDA zorgde er op 27 nevember uiteindelijk voor dat een verdere behandeling, en dus stemming, van het wijzigingsdecreet niet meer kon doorgaan.  Dit betekent dat onze beleidsplannen ingediend kunnen worden op basis van het huidige, ongewijzigde decreet. En dat -daar rekenen we op- de volgende maanden de dossiers verder via goed overleg kunnen worden behandeld. Klik hier om het persbericht van deze avond te lezen. Het was de afgelopen weken geen evident parcours. Met vereende krachten hebben vele mensen bijgedragen tot dit resultaat. Dank aan elk van hen voor de support voor onze fantastische sector!

Doe je mee?

  • Volgende week is de VuurWerk-week, van 2 t.e.m 5 december (zie http://vuur-werk.vlaanderen/). In die week slaan vele sectoren de handen in elkaar "vuurwerk" te maken, voor een warme samenleving. Op woensdag december krijgt onze sector aandacht, samen met amateurkunsten, jeugdwerk en sport.  Zet die dag jouw organisatie bv via sociale media in the picture, om het even wat of hoe, samen met #VuurWerk. Op donderdagnamiddag 5 december kan je ook opnieuw afzakken naar Brussel om samen, over alle sectoren heen, "met een knaller" af te sluiten. Lees er alles over op de website van Vuurwerk.

  • Op 19 december vindt ook "Hear My Voice" plaats, een samenwerking tussen School of Arts en vele andere koren. Zij nodigen iedereen uit om op die dag mee een 1000-of-meer-koppig koor te vormen rondom de begrotingsbesprekingen in het parlement.

Contact

  • Dorine Deloof - Administratief Medewerkster - 02 289 01 81

Andere sites