Bookmark and Share

Het verhaal van Bart

Bescherm mekaar: lees het etiket!

“Om de zoveel jaar wordt in onze fabriek o-Anisidine gebruikt, een giftige en kankerverwekkende stof."


Geen veiligheidsfiche

De eerste dag moest één van mijn collega’s met de pure stof werken, maar hij kon niet aan de veiligheidsfiche. Niet op de computer en ook niet in de map. Nochtans is dat zo wel voorzien.

Zijn chef was er die dag niet en hij begon er toch mee te werken. Hij deed zijn handschoenen aan, maar – ondanks de geur – geen masker. Ook het werklokaal zelf was eigenlijk niet goed afgesloten. Daardoor geraakte de stof ook verspreid in het lokaal ernaast, waar nog een ploeg aan het werk was. Gemengd met andere stoffen kwam het product ook bij de collega’s in de afdeling daaronder.

Gevarenpictogrammen die je op de veiligheidsfiche vindt

Ongerustheid op de vloer

Via via is dat verhaal de dag zelf nog tot bij mij gekomen. Ik was nog thuis, want ik werk in de nacht. Ook al ben ik geen lid van het CPBW, toch ben ik rond beginnen bellen. Eerst naar de betrokken afdeling, de afdeling daaronder en uiteindelijk ook naar de personeelsdienst.

De ongerustheid op de vloer was ondertussen niet min: men vertelde me dat ze in de afdeling onderaan een vreemde geur hadden waargenomen. Die geur rook ik ook toen ik vóór m’n shift begon daar even langs ging.

Fout rechtgezet

Ons werk heeft zijn doel niet gemist: de volgende dag was de veiligheidsfiche al wèl aanwezig. Er werden luchtmetingen uitgevoerd en de betrokken collega moest op medisch onderzoek. Er is gelukkig niets vastgesteld.

Ik voel nu wel aan dat de personeelsverantwoordelijke vindt dat ik veel te hard van stapel ben gelopen. Terwijl we eigenlijk gewoon een fout hebben doen recht zetten: er waren duidelijk geen maatregelen getroffen bij het opnieuw in gebruik nemen van de stof.

Eigenlijk had ik voor de collega’s in het lokaal ernaast ook een medisch onderzoek gewild. En wat kanker betreft... dat moet je sowieso opvolgen. Je krijgt dat niet van de ene dag op de andere. En wie in ploegen werkt, heeft er sowieso minder weerstand tegen.

Zoek je informatie over een stof?
Google dan naar “naam van de stof” en zet er “(M)SDS” bij.

Heb je nuttige info of een interessant verhaal over werken met ongezonde stoffen? Neem dan contact met ons op.

Agenda

donderdag 20/02/2020 06u00

Lees ook

Andere sites