Bookmark and Share

Het verhaal van Mathias

Geef je collega‘s goede informatie

“Ik ben in 2016 als jongere verkozen, maar er is ondertussen al heel wat veranderd.


Onlangs hoorde ik onze productiedirecteur iemand een opdracht geven: “Eigenlijk hebben we op het CPBW afgesproken dat dit niet meer kan…”.  Pas op dat moment zag hij mij staan. Hij aarzelde even en maakte dan zijn zin af: “…en dus gaan we dat ook niet meer doen.”

Het belang van steun

Toen ik pas verkozen was en tijdens m’n werkuren mijn eerste overlegvergadering voorbereidde, kreeg ik het al meteen aan de stok met mijn leidinggevende. Ik moest in zijn bureau komen: hij wou me in de pas doen lopen. Een oudere collega is toen snel mijn hoofddelegee gaan halen om me te komen steunen.

Dat geluk heb ik wel: onze vakbondsploeg hangt goed samen en zij hadden voorbije jaren al veel krediet opgebouwd. Ook mijn lief, nu mijn vrouw, heeft me altijd gesteund. Ze zei dat ik veel meer in m’n mars had dan ik zelf dacht.

Informatie uit het overleg

Ik heb me eigenlijk altijd toegelegd op het goed informeren van mijn collega’s. Onmiddellijk in juni,  na mijn eerste overlegvergadering, heb ik m’n werkmakkers de belangrijkste punten uit de vergadering doorgegeven. Vooral ook de praktische punten: wanneer gaat de arbeidsgeneesheer zijn rondgang doen, enz…  Ik maakte samen met de meer ervaren verkozenen ook meteen een eigen verslag op voor de andere ABVV-militanten zodat ook zij hun werkmakkers meteen zouden kunnen informeren. Op het officiële verslag op papier is het immers nog een maand wachten... en je moet dat dan nog lezen.

Naarmate ik me zekerder voelde, ben ik na de maandelijkse overlegvergadering ook rond beginnen gaan in het fabriek ipv enkel mijn directe collega’s te informeren. Nu roep ik zelfs iedereen samen om ze toe te spreken en verslag uit te brengen van het CPBW. Een 60-tal collega’s staan daar dan. Daar heeft de vorming me goed bij geholpen.

Wist je dat?

Ik ben ook begonnen met de ‘Wist je dat?’. Het is een pamflet dat ik opmaak met een interessant weetje, heel kort en duidelijk uitgelegd. Bijvoorbeeld over de nieuwe schooltoelage of het pensioenfonds in onze sector… Dat komt nu maandelijks uit nadat we het in onze vakbondsploeg hebben besproken.

Ik stuur het ontwerp dan naar onze vakbond en zij bezorgen ons de pamfletten… die wij dan weer met onze vakbondsploeg verspreiden. Wanneer ik iets heb opgezocht voor een collega en ik denk dat dat ook andere collega’s kan interesseren… dan belandt dat in een ‘Wist je dat?’. We verspreiden die ondertussen ook via onze Facebook-groep en Instagram.

Na die laatste 'Wist je dat?' in januari kwamen verschillende collega's met een lange staat van dienst naar me toe om me te zeggen dat ze daar niets van wisten en daar nooit hadden bij stil gestaan. Zo'n reacties zijn leuk. Dan deed ik iets nuttigs!