Wat zijn de Vlaamse bevoegdheden?

Welke maatschappelijke thema‘s behoren tot de bevoegdheden van het Vlaams ABVV?


Gewest- of gemeenschapsmateries

  • Cultuur: media, sociaal-cultureel volwassenenwerk, sport, toerisme, …
  • Economie: buitenlandse handel, economisch overheidsinitiatief, sociale  economie, steun aan bedrijven, …
  • Energie: distributie van elektriciteit en aardgas, bevordering van rationeel energiegebruik, …
  • Huisvesting: huisvestingspremies, sociale woningbouw, …
  • Leefmilieu en natuurbehoud: afvalstoffenbeleid, toezicht op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven, …
  • Onderwijs
  • Openbare werken en mobiliteit: aanleg en onderhoud van wegen, regionale luchthavens (Antwerpen en Oostende), stads- en streekvervoer, zeehavens, …
  • Preventieve gezondheidszorg
  • Ruimtelijke ordening: aanleg van industriezones, bouwvergunningen, …
  • Waterbeleid: drinkwater, riolering, zuivering van afvalwater, …
  • Welzijn: bejaardenzorg, gehandicaptenzorg, gelijke kansen, gezin, jeugd, kinderopvang, …
  • Werk: arbeidsbemiddeling, beroepsopleiding, speciale werkgelegenheidsprogramma’s, …
  • Wetenschappelijk onderzoek: technologische innovatie, ….

Lees ook