Globaal preventieplan (GPP)

Wat is een globaal preventieplan? Wat staat in het globaal preventieplan? Wie moet een GPP ontwerpen?


Wat is een globaal preventieplan?

Op basis van een risicoanalyse moet de werkgever preventiemaatregelen nemen. Die maatregelen staan vermeld in het globaal preventieplan en zijn vijf jaar geldig. Het preventieplan is op en top afgestemd op het bedrijf.

Wat staat in het globaal preventieplan?

Het globaal preventieplan bevat minimaal:

  • de resultaten van de risicoanalyse
  • preventiemaatregelen
  • prioritaire doelstellingen
  • activiteiten en opdrachten
  • de middelen
  • betrokken personen
  • aanpassing
  • de evaluatie

Wie moet een preventieplan ontwerpen?

Elke werkgever moet steeds een overzicht hebben van de mogelijke risico’s in zijn onderneming. Verplichte kost. En hij of zij moet er alles aan doen om deze risico’s te voorkomen.

Belang voor de vakbond

Het CPBW geeft advies over het globaal preventieplan. Geen sinecure gezien de uitgebreide en moeilijk toegankelijke wetenschappelijk-technische informatie voor vakbondsafgevaardigden.

Maar via het jaarlijks actieplan (JAP) – een realisatieplan van het globaal preventieplan – kan de vakbond meer greep hebben op het preventiebeleid van de werkgever. En dus op het welzijn van de werknemers. Immers, het CPBW moet ook advies geven over het JAP.

Lees ook

Zoek op trefwoord

globaal preventieplan (GPP)