EFI: Economische en Financiële Informatie

EFI (economische en financiële informatie): brandstof of conflictstof? Wie levert het? Wanneer? Wat mag en moet meegedeeld worden?


Wat is EFI?

Informatie over de economische en financiële toestand van de onderneming: jaarrekening, overheidssteun, herstructureringen, fusies, enz.

De wet voorziet dat de EFI uit vier informatiepakketten bestaat:

 • basisinformatie
 • jaarlijkse informatie
 • trimestriële informatie
 • occasionele informatie.

Wat biedt de basisinformatie?

 • Een kijk op de concurrenten en de eigenaars van de onderneming.
 • Maar ook of er fusies, herstructureringen of besparingen op til zijn.
 • Of het bedrijf subsidies ontvangt.
 • Welke functies wat verdienen.

Waarover handelt de jaarlijkse informatie?

Die bestaat uit:

 • een actualisering van de basisinformatie
 • een jaarrekening met al wat daarbij hoort, zoals de balans, de resultatenrekening, de sociale balans plus toelichting, jaarverslag en verslag van de bedrijfsrevisor.

Wat is dan periodieke informatie?

In een jaar kan veel veranderen. Om te vermijden dat de werknemersvertegenwoordigers een jaar lang moet wachten om meer over hun bedrijf te vernemen, is er de driemaandelijkse informatie. Ze wordt besproken tijdens een speciale vergadering van de OR en bevat onder meer:

 • wijzigingen in het statuut van de onderneming en van het personeel
 • de huidige en toekomstige situatie van de concurrentiepositie
 • kostprijzen
 • tewerkstellingscijfers
 • overheidshulp
 • invoering van nieuwe technologie, enz.

Wat is de occasionele informatie?

Je kan nu eenmaal niet alles voorzien. Vandaar die occasionele informatie. In geval van brand in een afdeling, sluiting van het hele bedrijf of een afdeling, een fusie of overname, collectieve afdankingen, … moeten de leden van de Ondernemingsraad hierover zo snel mogelijk ingelicht worden.

Wie heeft toegang tot de EFI?

De leden van de Ondernemingsraad (OR). Of van het Comité (CPBW) in bedrijven met 50 tot 99 werknemers (en zonder OR). En ook de aandeelhouders.

Is er meldingsplicht?

De wet zegt dat de afgevaardigden van de werknemers in de OR hun collega’s op de hoogte moeten brengen van de basis, jaarlijkse, trimestriële en occasionele informatie. Dat is de mededelingsplicht.

Niettemin zijn er zeven punten waarover de werkgever niets hoeft te vertellen: distributiemarges, omzet in absolute waarde, kost- en verkoopprijzen, …

EFI, wat doe je ermee?

Het ABVV wil dat ook werknemers hun zeg hebben over werkgelegenheid, investeringen, productie en arbeidsorganisatie. De directie om opheldering durven vragen, zelf een analyse maken en oplossingen aanreiken: vakbondsvertegenwoordigers moeten daartoe in staat zijn.

EFI begrijpen en gebruiken is daarom een noodzakelijke vaardigheid. Dat kan je dat als ABVV-militant leren, via vorming.

Zoek op trefwoord

EFI