Algemene privacyvoorwaarden

Wat gebeurt er met mijn gegevens wanneer ik beroep doe op loopbaandienstverlening van het ABVV?


Je geeft toestemming aan ons om de ingevulde gegevens voor intern gebruik te verwerken in de databank van Loopbaanadvies (Kopa vzw). Enkel je naam en voornaam, geboortedatum, je adresgegevens, je scholingsgraad en de datum van deze dienstverlening worden aan VDAB doorgegeven om het subsidiedossier te beheren.

Deze gegevens worden verwerkt en bewaard in gegevensbanken (AMI/CVS) die eigendom zijn van de VDAB, Keizerslaan 11 te 1000 Brussel. Ze zijn niet raadpleegbaar door je VDAB-begeleider.

Conform de wet van 8.12.1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heb je het recht deze gegevens te raadplegen en te laten corrigeren. Verdere uitleg kun je krijgen bij de ABVV-loopbaanconsulent of je kan je wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.