Algemene privacyvoorwaarden

Wat gebeurt er met mijn gegevens wanneer ik beroep doe op loopbaandienstverlening van het ABVV?


Hierbij geef je toestemming aan de dienst Loopbaanadvies om je persoonsgegevens te verwerken voor deze dienstverlening.

De gegevens worden verwerkt en bewaard in gegevensbanken (Loopbaantool) die eigendom zijn van het Vlaams ABVV, Hoogstraat 42 te 1000 Brussel. De ingevulde gegevens worden doorgegeven aan VDAB voor rapporteringsdoeleinden ( uitvoering van een overeenkomst die wij met VDAB hebben). Deze gegevens worden verwerkt en bewaard in gegevensbanken (AMI/CVS) die eigendom zijn van de VDAB, Keizerslaan 11 te 1000 Brussel. Conform de Algemene Verordening 2016/679 van het Europees Parlement heb je het recht deze persoonsgegevens te raadplegen, (gedeeltelijk) te wissen,  te laten corrigeren, te laten overdragen.. Je hebt ook recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking. Verdere uitleg kun je krijgen bij de loopbaanconsulent of je kan je wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Als je meer wenst te weten over ons Privacybeleid www.vlaamsabvv.be/privacy