Deeltijds werken / Deeltijds werkzoekend

Als deeltijds werknemer heb je in bepaalde gevallen recht op een aanvullende uitkering bovenop je loon: de inkomensgarantie-uitkering. Wat zijn de voorwaarden en welke verplichtingen heb je als deeltijds werknemer met een inkomensgarantie-uitkering?


Ben je werkloos en ga je deeltijds aan de slag?

Vooraleer je je deeltijds contract tekent, ga je best langs bij de dienst werkloosheid van het ABVV.
Breng de gegevens mee over het loon dat je zal verdienen en het aantal werkuren.
Wij bekijken dan samen met jou de aangewezen procedure.

Wanneer je als uitkeringsgerechtigd werkloze een deeltijdse job aanvat, kan je bovenop je loon een extra uitkering ontvangen van de RVA:
de inkomensgarantie-uitkering (IGU)
In principe verdien je dan iets meer dan de uitkering die je zou hebben als je volledig werkloos blijft maar dit is niet altijd zo.
En er zijn ook enkele nadelen als je deeltijds werkt met een IGU:

 • Je riskeert een lagere werkloosheidsuitkering wanneer je terug volledig werkloos wordt
  Je vergoedingsperiode blijft immers doorlopen
 • Als je minder dan 1/3 tijd werkt, telt de periode van deeltijds werk mee voor de berekening van je werkloosheidsduur

Kom eerst naar de werkloosheidsdienst van het ABVV
We maken een dossier 'behoud van rechten' op als je aan de voorwaarden voldoet en/of we controleren of je in aanmerking komt voor een IGU. 
 

De inkomensgarantie-uitkering - hoe gaat dat in zijn werk?

 • Je krijgt een toeslag per uur dat je meer werkt dan 1/3 van de voltijdse arbeidsregeling
 • Hoe meer uren je werkt, hoe meer je verdient maar je kan met je deeltijds loon + de IGU nooit méér verdienen dan het loon dat je zou hebben als je voltijds werkt
 • Men berekent de IGU via een formule: Je werkloosheidsuitkering + een toeslag per uur dat je werkt boven de 55 uren per maand - je nettoloon
 • De toeslag per uur bedraagt sinds januari 2020 3,23 euro.  

 

Hoe vraag je de inkomensgarantie-uitkering aan?

 • Kom zo snel mogelijk naar de ABVV-werkloosheidsdienst
 • Vraag de inkomensgarantie-uitkering aan
 • We berekenen hoeveel uitkering je zal krijgen zodat je kan uitmaken of dit interessant voor jou is
 • We maken een dossier op en sturen dit door naar de RVA
 • Je krijgt een controlekaart 'C3 deeltijds' en we vertellen je hoe en wanneer je ze moet laten valideren door de gemeente
 • Geef bij de VDAB of via je VDAB-onlinedossier 'Mijn Loopbaan' aan dat je deeltijds werkt en een voltijdse job zoekt
  VDAB vult dan het formulier 'C131a werknemer' in of geeft jou een attest van inschrijving 'ik werk deeltijds, krijg uitkeringen en ben (nog) op zoek naar ander werk'
 • We voegen dit bij jouw dossier voor de RVA

Wat zijn de voorwaarden voor de inkomensgarantie-uitkering?

 • Je had recht op volledige werkloosheidsuitkeringen voor je deeltijds begon te werken
 • Je werkt wekelijks niet meer dan 4/5 van een voltijdse job
 • Je verdient per maand minder dan 1 593,81 euro bruto
 • Je deed bij je werkgever een aanvraag voor een voltijdse job
 • Je bent bij VDAB ingeschreven als 'ik werk deeltijds, krijg uitkeringen en ben (nog) op zoek naar ander werk'

Wil je vooraf exact weten hoeveel de inkomensgarantie-uitkering bedraagt?
Kom naar de werkloosheidsdienst van het ABVV en wij rekenen het voor je uit. 
Je kan het ook zelf uitrekenen via http://www.abvv.be/bereken-je-inkomensgarantie

Wat zijn je plichten?

Wanneer je als deeltijds werknemer met IGU niet kan aantonen dat je probeert bijkomende uren of een voltijdse job te bemachtigen, kan je je uitkering (tijdelijk) verliezen.


Beschikbaar zijn 
Als deeltijds werknemer met behoud van rechten en een inkomensgarantie-uitkering, moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dit wil zeggen dat je

 • bent ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende voor een voltijdse job

 • ingaat op alle uitnodigingen van de VDAB

 • actief en op een positieve manier meewerkt met de begeleidingsacties die de VDAB voorstelt en die je kansen op werk verhogen

 • een passende job of opleiding aanvaardt

Actief werk zoeken
Als je minder dan halftijds werkt, moet je bovendien de eerste 12 maanden van je deeltijdse job actief naar werk zoeken.
De VDAB controleert je zoekinspanningen als je in Vlaanderen woont en jonger bent dan 55 jaar.
Kan je niet aantonen dat je zoekt naar voltijds werk, dan riskeer je een sanctie (schrapping van de uitkering). 

 

Welke zijn de nadelen van deeltijds werk met een inkomensgarantie-uitkering?

 • Je riskeert een lagere werkloosheidsuitkering wanneer je terug volledig werkloos wordt, je vergoedingsperiode blijft immers doorlopen
 • Als je minder dan 1/3 tijd werkt, telt de periode van deeltijds werk mee voor de berekening van je werkloosheidsduur

 

Kom naar de werkloosheidsdienst van het ABVV! We bekijken of de inkomensgarantie-uitkering interessant is in jouw situatie.

Wat moet je doen op het einde van elke maand?

Bij de werkloosheidsdienst van het ABVV

 • dien je controlekaart in
 • dien het formulier C131B in (je krijgt dit formulier van je werkgever als hij geen elektronische aangifte doet van je deeltijds werk)

Actieve en aangepaste beschikbaarheid

Ben je werkloos en ga je deeltijds aan de slag?

Vooraleer je je deeltijds contract tekent, ga je best langs bij de dienst werkloosheid van het ABVV. Breng de gegevens mee over het loon dat je zal verdienen en het aantal werkuren. Wij bekijken dan samen met jou de aangewezen procedure.

Afhankelijk van je situatie (het arbeidsregime) moet je als deeltijds werknemer met IGU actief of aangepast beschikbaar zijn.

Actieve beschikbaarheid, wat is dat?
Je zoekt als deeltijds werknemer met een IGU actief naar voltijds werk door:

 • positief mee te werken aan de acties die VDAB voorstelt
 • en zelf actief naar (voltijds) werk te zoeken

Wanneer moet je als deeltijds werknemer met IGU actief beschikbaar zijn?

 • Je werkt minder dan 50% en je bent minder dan 12 maanden werkzoekend

Hoe controleert VDAB de actieve beschikbaarheid?

 • Je ontvangt binnen de week na je inschrijving bij VDAB een digitaal starterspakket met informatie over actieve en aangepaste beschikbaarheid, over de opvolging door VDAB,  je rechten en plichten,...
 • De VDAB-Servicelijn belt jou een maand later op en vraagt of je beschikbaar bent voor een voltijdse job, of je het starterspakket hebt doorgenomen, of je voldoende overweg kan met de computer en met jouw VDAB-online-dossier ‘Mijn Loopbaan’...
  Je krijgt de opdracht om alles goed bij te houden in je sollicitatiewerkmap, je jobdoelwit te verruimen, een oplossing te zoeken voor je eventuele problemen met kinderopvang, verplaatsingsmoeilijkheden,…VDAB noteert de afspraken in het afsprakenblad.
 • Je krijgt 7 maanden later opnieuw een telefoontje van de VDAB-Servicelijn om na te gaan of je de opdrachten hebt uitgevoerd, welke stappen je zelf ondernam,...
  Je krijgt feedback.
 • Na 12 maanden word je automatisch ‘aangepast beschikbaar’.
  De VDAB controleert dan om de 24 maanden je aangepaste beschikbaarheid.  

Als de evaluatie negatief is, brengt men jouw VDAB-begeleider op de hoogte.

Aangepaste beschikbaarheid, wat is dat?
Je moet niet actief naar werk zoeken. Je moet wel het individueel actieplan uitvoeren.  (deeltijdse contracten met IGU vanaf 1 november 2017).
Wanneer moet je als deeltijds werknemer met IGU aangepast beschikbaar zijn?

 • Je werkt minder dan 50% en je bent langer dan 12 maanden werkzoekend
 • Je werkt 50% of meer

Hoe controleert de VDAB de aangepaste beschikbaarheid?

 • Je ontvangt binnen de week na je inschrijving bij VDAB een digitaal starterspakket met informatie over actieve en aangepaste beschikbaarheid, over de opvolging door VDAB,  je rechten en plichten,...
 • De VDAB-Servicelijn belt jou een maand later op en gaat na of je beschikbaar bent voor een voltijdse job, of je het starterspakket hebt doorgenomen, of je voldoende overweg kan met de computer,… 
  Je krijgt informatie over de digitale VDAB-instrumenten, de mogelijkheid dat men je zal uitnodigen voor een jobbeurs of dergelijke en over de verdere opvolging, die automatisch zal verlopen op basis van jouw dossier.

Na een positieve evaluatie controleert VDAB je beschikbaarheid (automatisch) om de 24 maanden. 
Is de evaluatie negatief, dan informeert de VDAB-Servicelijn je VDAB-begeleider hierover.

Wil je meer weten over deeltijds werken en de gevolgen voor je uitkering en voor je pensioen?

Neem deel aan het webinar 'deeltijds werken' dat ABVV-werklozenwerking organiseert in Vlaanderen: www.vlaamsabvv.be/werklozenwerking

Tijdens dit webinar informeren we je over de verschillende vormen van deeltijds werken en de rechten en plichten die daarbij horen. 

Wanneer?
Op 3 en 15 februari en op 2 juni 2021, telkens om 14u
Inschrijven via deze link

Op 8 en 9 februari en op 15 en 16 maart 2021, telkens om 10u (aantal inschrijvingen is beperkt)
Inschrijven via deze link

 

Of neem contact op met een ABVV-loopbaanconsulent voor een individueel gesprek: www.vlaamsabvv.be/loopbaanadvies

 

 

 

Contact

 • Hilde Dumortier - Educatief medewerker bewegingswerk - 02 289 01 91

Andere sites

Zoek op trefwoord

deeltijds werk