Re-integratie

Werk aanpassen kan op vele manieren: aanpassing van de werkplaats, van de taakinhoud en van de arbeidstijd en zelfs van de arbeidsorganisatie. De nieuwe wetgeving verplicht je werkgever re-integratie van langdurig zieke collega‘s met je te bespreken in het sociaal overleg.Voorbeelden uit de praktijk

 

Aandachtspunten bij de scan

Een goed preventie-en personeelsbeleid voorkomt veel:  

 • Maak een analyse van het aantal langdurig zieken: hoeveel zijn het er? Op welke afdelingen? In welke functies?Zo kan je de oorzaken te weten komen. 
 • Vraag naar een onthaalbeleid: dat is belangrijk voor de nieuwkomers én de collega's die hen moeten onthalen. 
 • Ook het opleidingsbeleid is belangrijk: zorg dat iedereen de kans krijgt om bij te leren.

 

Houd contact met de langdurig zieken, en volg hun re-integratie op:

 • Houd contact met de langdurig zieken, zodat ze niet vervreemden van de werkvloer.
 • Zorg er voor dat de werkvloer voorbereid wordt op de terugkeer van de langdurig zieke collega's.
 • Vanuit het CPBW heb je het recht om de zieke collega's bij te staan bij hun terugkeer.

 

Zoek mee naar aangepast werk:  

 • Er zijn mogelijkheden tot aanpassing van de werkplaats. 
 • Er zijn mogelijkheden tot aanpassing van de taakinhoud.
 • Er zijn mogelijkheden tot aanpassing van de arbeidstijd.
 • Er zijn mogelijkheden tot aanpassing van de arbeidsorganisatie. 

 

Onze ondersteuning bij de scan 

Instrumenten

 

Wettelijk kader

 • wetgeving over re-integratie van arbeidsongschikte werknemers
 • CAO 104 over het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers
 • de wetgeving over psychosociale risico's

 

Onze diversiteitsconsulenten helpen jou hierbij 

Elk gewest heeft één of meer diversiteitsconsulenten. Zij ondersteunen jou hierbij, in afstemming met je beroepssecretaris.

Hun contactgegevens vind je op www.scanjewerkvloer.be.

 

Lees ook