Is jouw onthaalbeleid in balans? Scan je werkvloer!

Onze nieuwe campagne ‘Is jouw onthaalbeleid in balans?’ vraagt aandacht voor het onthaalbeleid in ondernemingen en organisaties. En dat is nodig. Want een goed onthaal is goed voor iedereen!


Maakt men geen tijd voor een deftig onthaal?

Merk jij ook dat men vaak geen tijd neemt voor een deftig onthaal? Krijgen nieuwe werknemers bij jullie ook heel weinig uitleg over hun nieuwe job? Worden nieuwkomers op jullie werkvloer ook niet echt voorgesteld aan hun directe collega’s?

We ontwikkelden hiervoor een onthaal-scan. Een kort maar krachtig instrument. Zo komen we te weten welke punten van onthaal op jouw werkvloer aangepakt moeten worden. 

Daar kan jij als delegee iets aan doen!

CAO 22 verplicht werkgevers niet alleen om een onthaal te organiseren voor nieuwe werknemers. CAO 22 zegt ook dat dit onthaal op het sociaal overleg moet besproken worden. Maak er gebruik van!

1.    Een onthaalbrochure en een onthaalmap kunnen heel nuttige instrumenten om snel en overzichtelijk informatie te krijgen. Let er op dat ze leesbaar zijn, en iedereen ze krijgt.

2.    Goede peters en meters kunnen heel veel steun geven aan nieuwe werknemers. Zorg er voor dat de peters en meters goed gekozen worden, voldoende tijd en een goede opleiding krijgen. 

3.    Voor taalzwakkere werknemers is het onthaal nog belangrijker. Vraag aandacht voor taal bij nieuwkomers, zeker als ze anderstalig zijn. Nederlands op de werkvloer én job-en taalcoaching kunnen daarbij belangrijk zijn.

4.    Een onthaalprocedure legt de afspraken vast over wie wat doet bij het onthaal, wanneer en hoe. Zo zijn de afspraken gelijk voor iedereen. 

Samen met je diversiteitsconsulent

Alle ABVV’ers kunnen bij onze diversiteitsconsulenten terecht met vragen of problemen over onthaal met aandacht voor taal. De diversiteitsconsulenten luisteren naar de situatie van de delegees en zijn werkvloer. We maken een grondige analyse van de situatie, en zoeken naar de oorzaken. Samen bekijken we mogelijke oplossingen, altijd in overleg met de betrokken beroepssecretarissen. Zo komen we tot een plan van aanpak dat je kan gebruiken in het overleg met je werkgever.

De contactgegevens van onze diversiteitsconsulenten, en meer uitleg over onze manier van werken vind je op www.scanjewerkvloer.be.

Lees ook

Andere sites