Wij maken jou rijker

Vorming & Actie - Vormingsaanbod 2018-2019

Flink wat militanten en delegees volgen vorming bij de vormingsdienst van hun centrale. Daarnaast heb je Vorming & Actie, de vormingsdienst van het Vlaams ABVV. Specifiek voor deze vormingsdienst is het interprofessionele karakter van haar vormingen.


Vorming & Actie: wat doen ze, voor wie en hoe?

Wat doet Vorming & Actie?
Vorming & Actie (V&A) organiseert basisvorming, mandaat- en themamodules en ook animatorenvorming. En samen met de centrales staat V&A in voor de vormingen van nieuwe en ervaren kandidaten voor de sociale verkiezingen. Over twee jaar is ’t weer zover.

Voor wie?
Het vormingsaanbod van V&A richt zich zowel tot pas verkozenen als tot ervaren delegees, en militanten, uit alle sectoren. Daarom heet V&A-vorming ‘interprofessionele’ vorming.

Hoe doet Vorming & Actie het?
De V&A-vorming vertrekt bovenal vanuit de eigen ervaring van de delegee of militant en is gericht op zijn of haar praktijk op de werkvloer.

Hoezo, rijker?
In de V&A-vorming leer je als deelnemer van en samen mét collega’s uit diverse sectoren en bedrijven – klein en groot. Interprofessioneel dus. Verrijkend is dat. En het maakt de deelnemer zeker sterker. En zo ook onze vakbond.  (zie kader)

Waar vind je Vorming & Actie?
Overal: in elk gewest vind je een afdeling van Vorming & Actie.  Hun vormingsprogramma’s 2018-2019 vind je op de gewestelijke ABVV-sites en vanaf midden juli ook op www.vlaamsabvv.be > voor militanten > vorming.

 

De kijk van vier V&A-vormingswerkers op het interprofessionele in hun vorming

Vier V&A-vormingswerkers - die zelf jarenlang delegee waren –  geven hun kijk op het interprofessionele van V&A-vormingen: Eric en Koen (Limburg), Jan (West-Vlaanderen) en Paul (Antwerpen)

  • Eric: Deelnemers maken kennis met de problemen in andere sectoren en leren hieruit … Ze ervaren het als een verrijking.
  • Koen: Het interprofessionele karakter wakkert het groepsgevoel aan.
  • Jan: Deelnemers verruimen hun blik op de syndicale wereld en breiden hun netwerk uit. De solidariteit tussen militanten uit diverse sectoren wordt versterkt alsook hun betrokkenheid bij syndicale acties.
  • Paul: In onze basismodule 1 staan ze eerst wat vreemd tegenover elkaar, maar eens de syndicale problemen van elkeen aan bod komen merken we verwondering, herkenning en begrip. Hier groeit solidariteit, een netwerk.

Met de steun van de Vlaamse overheid

 

Lees ook

Zoek op trefwoord

vorming Vorming&Actie