Silvérine Staelen: Ik zal jullie met open armen ontvangen!

Vorming & Actie - Vormingen Sociale Verkiezingen 2020: Wat mag je verwachten?

Silvérine Staelen is vormingswerker in Roeselare bij Vorming & Actie, de interprofessionele vormingsdienst van het Vlaams ABVV. Ze blikt even terug en vertelt wat nieuwe en ervaren kandidaten na de zomer opsteken in de V&A-vormingen‘Sociale Verkiezingen 2020‘.


Hoe vaak heb je vormingen voor sociale verkiezingen gegeven?

Silvérine: Ik werk sedert 2007 in het ABVV West-Vlaanderen. Dus, als ik even reken, dan wordt het in 2020 mijn vierde keer. Amai, wat gaat de tijd toch snel!

Wat is jou opgevallen in de loop van al die jaren?

Silvérine: Wat me opgevallen is, door al die jaren heen, is dat militanten een enorme metamorfose doormaken in de periode van vier jaar tussen twee sociale verkiezingen. Deelnemers komen binnen als ‘groentje’, met ontzettend veel vragen, onzekerheden … maar na verloop van tijd zie je hen ‘roder’, ‘rijper’ en zelfzekerder worden, en dat is de  motivatie om mijn job met veel vreugde te blijven doen. Mensen zien groeien, openbloeien: zo mooi!

Jammer is dat ik niet meer vrouwen in de vorming zie. Ik heb er even de cijfers bijgenomen: in het vormingsjaar 2007-2008  namen 27% vrouwen deel aan de vorming,  in 2011-2012 was dat 22% en in 2015-2016 zowat 23%.

In gesprekken met de vrouwelijke militanten geven zij aan dat het niet vanzelfsprekend is om syndicaal actief te zijn als vrouw. De redenen zijn alom gekend: nog steeds nemen zij de hoofmoot van het huishouden op zich bovenop de zorg voor de kinderen. Syndicaal werk betekent ook nu en dan deelnemen aan avondvergaderingen. En het vraagt kunst en vliegwerk om dat allemaal te combineren.
Een warme oproep naar alle vrouwen binnen bedrijven en organisaties: we hebben jullie broodnodig om jullie (vrouwelijke) collega’s te vertegenwoordigen: ga ervoor! Ik zal jullie met open armen in de vorming ontvangen, dat geldt voor iedereen trouwens!

Met de sociale verkiezingen van 2016 zijn er erg gemotiveerde jonge delegees bij gekomen. Ook hen hebben we broodnodig. Jonge militanten kunnen zich beter verplaatsen in de leefwereld van hun jongere collega’s. Ook hoor ik dikwijls dat jongere collega’s op de werkvloer het nut niet inzien van de vakbond. Maar het betekent niet omdat de wereld veranderd is, dat jongeren geen nood meer hebben aan sociale rechten, aan bescherming op het werk, aan loonsverhogingen …

De diversiteit in de vormingsgroepen is ook met de jaren ook groter geworden: deelnemers met een migratieachtergrond, grensarbeiders …  Ik kan dit alleen maar toejuichen:  de ideale vormingsgroep voor mij is een groep die een weerspiegeling is van de maatschappij en de werkvloer. Want vorming is geen luchtbel. Door de ervaringen van de deelnemers te delen brengen we de wereld van alledag binnen. Op die manier proberen we zoveel mogelijk de kloof tussen theorie en praktijk te dichten.

Wat leren gloednieuwe kandidaten?

Silvérine: Nieuwe kandidaten volgen bij ons een vorming van vijf dagen. Wat komt daarin allemaal aan bod? Een stuk geschiedenis van het ABVV, waarvoor staat het ABVV, hoe voer je gesprekken met je collega’s over je kandidatuur, hoe voer je campagne, waarvoor sta je zelf, welke hulp kan je verwachten van ervaren kandidaten, hoe verloopt de stemming, wat doet de ondernemingsraad, het preventiecomité, de syndicale delegatie.

Wat kan een ervaren kandidaat nog meepikken?

Silvérine: Wij hebben deelnemers die de vorming sociale verkiezingen reeds verschillende keren gevolgd hebben. De reden daarvoor is praktisch van aard, immers de aanzet tot de uitwerking van de campagne gebeurt in de vorming zelf: wat hebben we de afgelopen vier jaar op de werkvloer gerealiseerd, wat is ons programma voor de komende vier jaar, hoe zoeken we nieuwe kandidaten enzovoort. Daarnaast is er een opfrissing van de belangrijkste momenten van de procedure van de sociale verkiezingen. Want na vier jaar vergeet je veel, hé.

Wat mag je verwachten van een vorming ‘Sociale Verkiezingen‘?

Silvérine: Onze vorming kun je helemaal niet vergelijken met ‘de school’. De eerste dag besteden we veel aandacht aan het elkaar beter leren kennen. De deelnemers zijn immers militanten met diverse achtergronden en komen uit verschillende sectoren.
Ook maak ik  met hen de volgende afspraken: respect hebben voor elkaars mening, we luisteren naar elkaar, wat in de vorming gezegd wordt blijft in de groep. De vorming is als een laboratorium: we experimenteren, fouten bestaan niet, en niet te vergeten: gsm op ‘stil’.

We blijven niet de hele tijd op onze stoel zitten: we oefenen op een actieve manier, werken in kleine groepen, doen communicatie-oefeningen, discussiëren met elkaar aan de hand van stellingen, bekijken filmpjes over de sociale verkiezingen - bijvoorbeeld over hoe geldig stemmen en nog zo veel meer.  En dit allemaal door te werken met de ervaringen van de deelnemers.
We maken er samen een leuke, levendige en leerrijke ervaring van. Want deelnemers die zich goed voelen, die leren pas echt bij!

Is er iets dat je de toekomstige kandidaten kan aanbevelen?

Silvérine: Waarom zou je je bij ons vorming volgen? Om in je eentje te moeten uitzoeken wat de vakbond is, wat mijn taak is, hoe ik campagne moet voeren, hoe zit dat met het stemmen, de stemverdeling? … Dat is een berg werk. De vorming is een voorbereiding die je samen met anderen volgt, met nieuwe kandidaten die ook ‘starters’ zijn in het ABVV. Zo leer je collega-militanten kennen die met dezelfde vragen zitten als jij, het begin van een netwerk.

Maar ik ken ook militanten die jaren terug opkwamen voor de sociale verkiezingen en die nog steeds bevriend zijn met de deelnemers van hun eerste vorming. En juist die contacten zijn van levensbelang. Want syndicaal werk doe je niet op je eentje. Hoe meer mensen je kent, hoe sterker je syndicaal staat: samen sterk!

Wat is jouw mooiste herinnering aan de vormingen voor Sociale Verkiezingen?

Silvérine: Het is mooi om te zien dat in de meeste situaties mensen proberen om elkaar te begrijpen. En als de deelnemers tijdens een discussie-oefening finaal niet tot een consensus komen, dan wordt de consensus: het eens zijn over het recht om het oneens te zijn.

Mijn mooiste herinnering is deze: net na de sociale verkiezingen gaf ik vorming aan een groep in ABVV Roeselare. De groep was een ratjetoe van jongeren, midlifers en ouderen, mannen zowel als vrouwen, met verschillend opleidingsniveau en uit tal van sectoren. Er was tussen de deelnemers een sterke verbondenheid gegroeid. En dat toonde zich in kleine dingen: er werd gepraat over natuur en milieu en ‘s anderendaags bracht een deelnemer een boek mee over chimpansees in het oerwoud, tijdens de pauzes werd muziek gedeeld, elke dag had iemand wel iets lekkers mee voor iedereen ... De laatste dag zijn we na de vorming allemaal samen nog iets gaan drinken om af te sluiten. Die vorming was voor mij als een vliegtuig dat langzaam en gezwind van de grond komt.

V&A-vormingsaanbod SV 2020

De vormingsprogramma’s 2019-2020 van Vorming & Actie vind je op de gewestelijke ABVV-sites en vanaf midden juli ook op: www.vlaamsabvv.be> voor militanten: vorming voor actieve leden.

Met de steun van de Vlaamse overheid

 

Lees ook