Gezocht: jouw verhaal als SWT’er

Wat zijn jouw ervaringen als SWT‘er met de VDAB en de eis om aangepast beschikbaar te zijn? ABVV Werklozenwerking bundelt getuigenissen. Vertel het ons hier.


ABVV-Werklozenwerking verzamelt getuigenissen om aan het grote publiek duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van werkloosheid. Daarmee willen we de vooroordelen over werklozen ontkrachten, zoals “SWT-ers zijn profiteurs”.

We garanderen jouw privacy en je hebt de mogelijkheid om anoniem te getuigen als je dat wenst. We nemen altijd persoonlijk contact om te bespreken hoe de getuigenis zal gebruikt worden.

Wat zijn jouw ervaringen als SWT-er met de VDAB en de eis om aangepast beschikbaar te zijn?

Wil je hierover getuigen? Noteer hier jouw gegevens zodat we je kunnen contacteren.

Ik wil getuigen over SWT


Privacy


We contacteren je en spreken een moment af om je getuigenis samen neer te schrijven. We respecteren daarbij volledig jouw privacy.

We nemen ook altijd persoonlijk contact om te bespreken hoe je getuigenis zal gebruikt worden.Velden met een * zijn verplicht

Het Vlaams ABVV en zijn vzw's verwerken persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (=AVG).

Klik hier als je meer wenst te weten over ons Privacybeleid.

Contact

  • Patrick Foré - Educatief medewerker - 02 289 01 90

Lees ook

Zoek op trefwoord

SWT