Voorbeeld uit de praktijk: Vibrantz in Menen

Vibrantz (voorheen Ferro Pigments Performance) is een chemisch bedrijf in Menen. Bart Callewaert, delegee en lid van de OR, werkt er al jaren om het werk aan te passen aan de mens. Met succes.Vibrantz is de nieuwe naam die de nieuwe Amerikaanse eigenaars gaven aan Ferro Pigments Performance. In Menen wordt het bedrijf nog altijd vaak Cappelle genoemd, naar de familie die het bedrijf in 1890 opstartte. Het is een chemisch bedrijf dat pigmenten produceert voor verf en inkt. Er werken een 170 werknemers, in verschillende afdelingen. Bart Callewaert is er operator en werkt al 26 jaar bij het bedrijf. Hij is er ook al meer dan 15 jaar syndicaal actief, en is nu lid van de syndicale delegatie én van de Ondernemingsraad.

Aangepast werk is nodig

Bij Vibrantz werken de meeste arbeiders in drie ploegen: afwisselend een vroege shift, een late shift en een nachtshift. Vibrantz is ook een Seveso-bedrijf. Dat zijn bedrijven waar men gevaarlijke stoffen produceert, verwerkt, behandelt, gebruikt en/of opslaat. Dat betekent dat veiligheid een constant aandachtspunt moet zijn voor iedereen. Er is vroeger ook een herstructurering geweest toen de familie het bedrijf overliet.

Dit allemaal samen maakt dat het zwaar werken is bij Vibrantz, en dat sommige werknemers aangepast werk nodig hebben.

Aangepast werk is mogelijk

Bart heeft gelukkig wel veel ervaring, en weet hoe de problemen aan te pakken ; samen met zijn ploeg, met ondersteuning van zijn secretaris en andere syndicale deskundigen.
Zo was er een werknemer met een oogaandoening. Die aandoening kwam er niet door het werk, maar maakte het werken voor hem steeds moeilijker. Door een speciaal programma op de pc zorgde men er voor dat hij aan de slag kon blijven. 
Voor werknemers die langdurig ziek zijn geweest, wordt progressief werken meestal toegelaten.
Ook is er de mogelijkheid om van 3 naar 2 ploegen te gaan: er is een lijst opgesteld volgens anciënniteit, zodat wie wil en aan de beurt is, dit kan als men dit georganiseerd krijgt.

Met de steun van het Demografiefonds zijn ook verschillende maatregelen ingevoerd die het werk werkbaarder maken: 2 extra uren betaald verlof voor iedereen, een extra verlofdag vanaf 58 jaar, aanpassingen aan machines zodat werknemers een aantal zware lasten niet meer  moeten heffen. En ook wat gezondheidsmaatregelen: zo kan iedereen jaarlijks naar de cardioloog, en is er ook een jaarlijkse oogmeting.  

Verder werken aan aangepast werk

Veel van die pijnpunten kwamen aan het licht dankzij de VOW, een bevraging over werkbaarheid. De diversiteitsconsulent had die aangeraden, en ondersteunde de delegees bij het verwerken en het interpreteren van de resultaten.

Bart en Christ plannen nu een nieuwe VOW, om te zien hoe de situatie ondertussen geëvolueerd is. En om het werk werkbaarder te blijven maken. 

En nu jij?

Wil jij als delegee advies over hoe werk te maken van aangepast werk in jouw bedrijf of organisatie? Contacteer dan onze diversiteitsconsulenten. Ze staan klaar om je hierbij te ondersteunen: www.scanjewerkvloer.be

Voor werknemers in de scheikunde is er ook het demografiefonds: Ze zeggen dat werkbaar werk mogelijk is. En dat klopt. | Algemene Centrale - ABVV (accg.be)

 

Lees ook