Aangepast werk... we maken er werk van!

Aangepast werk is voor steeds meer werknemers nodig. Voor meer en meer oudere werknemers, om hen te helpen het werk vol te houden. Voor werknemers die langdurig ziek waren, en terug aan het werk willen. En voor veel personen met een arbeidshandicap, die ook aan het werk kunnen en willen.


We vinden samen mogelijkheden van aangepast werk

Er zijn verschilende vormen van aangepast werk mogelijk:

 • aanpassingen van de werkpost of werkplaats: herinrichten van de werkplaats (verhoogde bureaustoel, alleen in een bureau, parkeerplaats dichterbij, ...) of werkmateriaal (groter scherm, ergonomische aanpassingen,...) 
 • aanpassingen van de taken: minder staand werk, minder administratief werk, minder contact met de klanten,... 
 • aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden: progressief werken, meer telewerk, ..
 • aanpassingen van de arbeidsrelaties: coaching en begeleiding om de relatie met de direct leidinggevenden te verbeteren, structurele opvolggesprekken met de HR, ... 
 • aanpassingen van de arbeidsorganisatie: veranderen van teams, verschuiven van leidinggevende naar een ander team,... 
   

We zoeken samen de goede argumenten om je werkgever te overtuigen

Er zijn veel goede redenen om aangepast werk mogelijk te maken: 

 • aangepast werk is belangrijk: zowel voro werknemers die na langdurige ziekte terug aan het werk willen, als voor oudere werknemers die het nodig heben om hun werk vol te houden
 • aangepast werk is wettelijk vastgelegd: de wet op het welzijn op het werk, de re-integratiewetgeving, en het VN-verdrag over redelijke aanpassingen
 • aangepast werk is betaalbaar: de meeste aanpassingen zijn zeer betaalbaar, en er zijn ook verschillende subsidies en tegemoetkomingen mogelijk
 • aangepast werk is haalbaar: aangepast werk is vaak tijdelijk, en niet alle werknemers vragen tegelijk naar aangepast werk 
   

Samen met je diversiteitsconsulent

Alle ABVV’ers kunnen bij onze diversiteitsconsulenten terecht met vragen of problemen over aangepast werk. De diversiteitsconsulenten luisteren naar de situatie op jouw werkvloer. We maken een grondige analyse van de situatie, en zoeken naar de oorzaken. Samen bekijken we mogelijke oplossingen, altijd in overleg met de betrokken beroepssecretarissen. Zo komen we tot een plan van aanpak dat je kan gebruiken in het overleg met je werkgever.

De contactgegevens van onze diversiteitsconsulenten, en meer uitleg over onze manier van werken vind je op www.scanjewerkvloer.be.

Lees ook